Mediation 

ICC faciliteert internationale zakelijke mediation. Bij mediation treedt een mediator op als neutrale tussenpersoon bij een geschil, teneinde de betrokken partijen tot een oplossing te bewegen. De partijen houden controle over de uitkomst; zonder hun instemming kan niet tot een bindende oplossing worden gekomen.

Mediation zaken worden, over de hele wereld, begeleid vanuit het ICC International Centre for ADR, een separate organisatie naast het ICC International Court of Arbitration. De ICC Mediation regels scheppen heldere kaders en procedures, tegelijkertijd zijn ze flexibel ten behoeve van een op de zaak aan te passen procedure.

De ICC Mediation-clausule
Het ICC International Centre for ADR behandelt geschillen tussen partijen, mits in het contract de correcte Mediation-clausule is opgenomen. Afhankelijk van de omstandigheden, kiest u voor een van de clausules. Nadere informatie vindt u in de ICC Mediation brochures in de rechter balk.

Aanmelden mediation zaak
Mediationverzoeken dienen rechtstreeks bij het ICC International Centre for ADR te worden aangemeld via adr@iccwbo.org.

Geschillencommissies
Naast mediation faciliteert ICC andere vormen van ADR. Zo draagt ICC’s Dispute Board Centrum bij aan de werkzaamheden van zogeheten geschillencommissies (Dispute Boards). Dispute boards zijn onafhankelijke commissies, met als doel het oplossen van mogelijke onenigheid tussen partijen gedurende de looptijd van de overeenkomst. De procedure rond Dispute Boards wordt geregeld door de Dispute Board Rules.

Meer informatie: Internationale Geschillenbeslechting – Inzicht in ICC mediation

Download hier de PDF.

Het (digitaal) beschikbaar stellen van de brochure Internationale Geschillenbeslechting – Inzicht in ICC mediation op andere domeinen dan www.icc.nl is niet toegestaan. Wel is het zonder meer toegestaan te verwijzen naar de relevante webpagina van ICC: www.icc.nl/mediation

De verspreiding van de brochure Internationale Geschillenbeslechting – Inzicht in ICC mediation is mede mogelijk gemaakt door:

Nieuws

ICC viert in 1919 haar honderdste verjaardag

Direct na de eerste wereldoorlog, in 1919, werd ICC opgericht door een groep ondernemers. Hun missie: het bevorderen van een internationaal gelijk speelveld en wegnemen van barrières voor internationale handel. Sindsdien ontwikkelde ICC tal van richtlijnen en...

read more