Update ICC report on Construction Industry Arbitrations

2 mei 2018

De herziening van het ICC Report on Construction Industry Arbitrations kwam aan bod tijdens de bijeenkomst van de internationale Arbitrage en ADR commissie op dinsdag 10 april.

Het rapport behandelt onder andere de selectie van arbiters, de procedurele regels en tijdschema’s in de bouwarbitrage. Redenen voor de update zijn de verschillende aanpassingen in de ‘ICC Rules of arbitration’ uit 2017 en de recente ontwikkelingen in de arbitragepraktijk van bouwgeschillen.

De nieuwe versie wordt naar verwachting dit najaar gepubliceerd. Dit rapport is relevant voor het seminar dat ICC Nederland op 19 september 2018 organiseert over ‘Avoiding and solving conflicts in the construction and engineering sector.’