Nu beschikbaar: Richtlijnen Inzake Conflicterende Belangen in Bedrijven

5 december 2018

In de huidige complexe zakelijke wereld worden ondernemingen en hun partners regelmatig geconfronteerd met situaties waarin belangen tegenstrijdig zijn. Voor het goed functioneren van een onderneming en haar partners is het belangrijk dat dergelijke conflicten op een ethische en verantwoorde manier worden opgelost. In de particuliere sector zijn belangenconflicten geïdentificeerd als een belangrijke oorzaak van de tekortkomingen van de recente corporate governance.

Als situaties van belangenconflicten niet goed worden geïdentificeerd en beheerd, kunnen ze de integriteit van organisaties ernstig in gevaar brengen en leiden tot corruptie in zowel de publieke sector als de particuliere sector. Deze Richtlijnen bevatten aanbevelingen aan bedrijven hoe conflicterende belangen, waar hun directeuren, functionarissen, medewerkers, agenten en vertegenwoordigers mee te maken krijgen, te monitoren en ermee om te gaan. Door bedrijven te adviseren hoe een beleid ter voorkoming van conflicterende belangen op te stellen en te implementeren helpt ICC bedrijven corrupte praktijken en ander onwettig gedrag te bestrijden en een ethische bedrijfscultuur te bevorderen. Deze Richtlijnen bevatten ook vier praktische scenario’s ter illustratie met specifieke aanbevelingen als ook met generieke aanbevelingen ter voorkoming van Conflicterende Belangen en beperking van de gevolgen ervan.

Voor meer informatie, klik hier.