Digitale Economie

Nieuwe technologieën hebben de potentie internationaal zakendoen te vereenvoudigen. Door internationale handelstransacties efficiënter te organiseren, kunnen transactiekosten op termijn drastisch worden verlaagd. Zo laat de ICC Global Survey on Trade Finance 2020 zien dat bij de gemiddelde handelstransactie circa honderd documenten nodig zijn. Door het gebruik van nieuwe technologieën kan dit proces worden vereenvoudigd en kan er een kostenbesparing van EUR 6 miljard worden gerealiseerd. Het is van belang dat de Nederlandse overheid zich hiervan bewust is en zich hierop voorbereidt.

Ontwikkel standaarden voor het gebruik van nieuwe technologieën
Teneinde de mogelijkheden van de nieuwe technologieën ten volle te benutten dienen internationale standaarden en richtlijnen te worden ontwikkeld. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat een algemeen geaccepteerde standaard voor het gebruik, implementatie en ontwerp van blockchain-netwerken op wordt gesteld. Dit vereenvoudigt de mondiale implementatie van blockchain.

Gezien het belang van handel voor Nederland is het zaak om hier een leidende rol in te spelen. Door hierin voorop te lopen wordt ook de huidige sterke concurrentiepositie van de Nederlandse mainports zoals de Rotterdamse haven en Schiphol beschermd.

De Nederlandse overheid dient, in samenwerking met de andere EU-lidstaten, het bedrijfsleven te ondersteunen bij het wegnemen van juridische barrières voor internationale handelstransacties waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt. Zo dient er duidelijkheid te komen over de juridische aansprakelijkheid bij conflicten die ontstaan bij het gebruik van systemen gebouwd op blockchain.

Bevorder samenwerking tussen publieke en private sector
Samenwerking over de grenzen van landen en sectoren heen is een vereiste voor het ontwikkelen van krachtige richtlijnen en standaarden met betrekking tot het gebruik van nieuwe technologieën bij internationaal zakendoen. De betrokkenheid van zowel publieke als private supply chain partners is essentieel. Samenwerking tussen ontwikkelaars, toezichthouders en (eind)gebruikers is nodig om de verschillende schakels binnen de internationale waardeketen te kunnen verbinden. Bovendien leidt dit tot zekerheid dat organisaties over de hele wereld, zoals de douane, transacties herkennen en accepteren waarbij gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld blockchain.

Efficiënte en transparante handelstransacties
Technologieën als blockchain en het Internet of Things bieden niet alleen grote mogelijkheden voor de vereenvoudiging van internationale transacties maar ook voor de transparantie ervan. Blockchain maakt het bijvoorbeeld mogelijk om transacties te verrichten zonder tussenkomst van derden wat leidt tot efficiëntere en transparantere (handels)transacties. Zo kan de kans op fraude en corruptie in de internationale logistieke keten worden teruggebracht.

Prioriteiten

  • Bevorder samenwerking en innovatie tussen de publieke en private supply chain partners over grenzen heen.
  • Sta vooraan bij het ontwikkelen van standaarden voor het gebruik van blockchain.
  • Benut de kansen van nieuwe technologieën voor efficiënte en transparante handelstransacties.