Zeven aanbevelingen voor afstemming klimaatbeleid op handel

5 januari 2019

ICC heeft 7 stappen gepubliceerd die overheden kunnen nemen om handels- en klimaatveranderingsbeleid aan te passen en op elkaar af te stemmen.

De relatie tussen internationale handel en klimaatverandering biedt een belangrijke kans om inhoudelijke maatregelen te treffen ten behoeve van het tegengaan van klimaatverandering. Dit standpunt wordt gedeeld door het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), inclusief het Verdrag van Parijs, en het op regels gebaseerde multilaterale handelssysteem van de Wereldhandelsorganisatie.

ICC roept regeringen op tot afstemming van relevante regels, kaders, en beleid ter ondersteuning van het UNFCCC en conform de SDG’s. In de ICC-beleidsverklaring over internationale handel en klimaatverandering wordt verder aanbevolen om een ​​prijs op koolstof in te voeren.

Deze aanbevelingen roepen op tot integratie van nationale wet- en regelgeving om wereldwijde doelen te helpen bereiken, om de ergere gevolgen van klimaatverandering te voorkomen en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat maatregelen ter bestrijding van klimaatverandering niet worden gebruikt ter discriminatie of beperkingen van internationale handel.

Voor een compleet overzicht van de aanbevelingen, klik hier.