Private sector grote rol in behalen klimaatdoelen

4 februari 2019

Het bedrijfsleven speelt een grote rol in het behalen van de klimaatdoelen in 2030. Dhr. Fabius, voorzitter van de internationale Groep van Experts van het Global Pact for the Environment, prees ICC voor het waardevolle debat en de inzet van het bedrijfsleven om te voldoen aan haar mondiale verantwoordelijkheden. De inbreng van de private sector is een welkome ontwikkeling bij de aanpak van milieuproblematiek en andere mondiale uitdagingen. Op 9 januari jl. heeft ICC, als gesprekspartner van de VN, een high-level ronde tafel vergadering georganiseerd ter voorbereiding op de onderhandelingen over de Global Pact for the Environment in Nairobi op (18 januari 2019).

De vergadering in Nairobi is de eerste van een reeks vergaderingen die moet leiden tot een rapport waarin de lacunes in de internationale milieuwetgeving en milieugerelateerde instrumenten worden geïdentificeerd en beoordeeld. Dit rapport zal worden gepresenteerd aan de Algemene Vergadering van de, VN halverwege 2019.

Meer informatie over de ronde tafel bijeenkomst vindt u hier.