ICC introduceert in het najaar 2019 de nieuwe ICC Incoterms® 2020

In het jaar van haar 100 jarige jubileum, bereidt ICC zich voor op de officiële publicatie van de ICC Incoterms® 2020. De ICC Incoterms® 2020 zijn tot stand gekomen na consultatie van gebruikers waaronder economen, juristen, handelaren, vrachtvervoerders en bank- en verzekeringsexperts uit het netwerk van de 89 ICC nationale kantoren en specifieke industrie expertgroepen. Zo zijn via de nationale kantoren substantiële bijdragen geleverd om de ICC Incoterms® regels te actualiseren. Met het opkomen van nieuwe technologieën, overheidsbeleid en milieu-richtlijnen, zullen de ICC Incoterms® 2020 een geactualiseerd algemeen raamwerk voor kopers en verkopers bieden dat de wijzigingen in gewoonten en gebruiken in de handel weerspiegelt en makkelijker te gebruiken is dan de voorgaande versies.

De herziene ICC Incoterms® regels zullen per 1 januari 2020 inwerking treden. De ICC Incoterms® 2020 zullen in de herfst van 2019 worden gepubliceerd. Nadere informatie over de lancering van de ICC Incoterms® 2020 in Nederland komt via de website www.incoterms2020.nl.

Achtergrond ICC Incoterms® regels

De  ICC “international commercial terms”, wereldwijd bekend als de ICC Incoterms® regels, zijn een algemeen geaccepteerde set van definities en regels voor gebruik in internationale en nationale koop- en verkoopovereenkomsten voor goederen. Als gevolg van een aantal studies in de jaren ‘30, ontdekte ICC dat er discrepanties waren in de interpretaties van commerciële handelstermen gebruikt door handelaren uit verschillende landen. Naar aanleiding van deze bevindingen concludeerde ICC dat er een noodzaak was voor een algemeen protocol voor importeurs en exporteurs overal ter wereld. De eerste set van ICC Incoterms ® regels werd in 1936 door ICC gepubliceerd. Sindsdien, heeft ICC de ICC Incoterms® regels periodiek herzien om de wijzigingen in het internationale handelssysteem weer te geven. In de afgelopen 10 jaar, zijn de ICC Incoterms® 2010 cruciale handvaten geweest voor  importeurs, exporteurs, juristen, vervoerders en verzekeraars over de hele wereld.

Lees hier meer over de ICC Incoterms® 2010.