Onjuiste berichtgeving over de ICC Incoterms® 2020

1 mei 2019

In het licht van de aankomende publicatie en inwerkingtreding van de ICC Incoterms® 2020, is er publieke speculatie omtrent de publicatie en inhoud van de ICC Incoterms® 2020. ICC hecht er aan u te waarschuwen voor onjuiste berichten, onofficiële versies en trainingen. De officiële publicatie van de ICC Incoterms® 2020 zal in de herfst van 2019 door ICC geschieden en de ICC Incoterms® zullen per 1 januari 2020 in werking treden. Nadere informatie zal via deze website beschikbaar worden gemaakt. Wees bedacht op misleidende aanbiedingen voor “vroege trainingen” door andere dan ICC, de nationale ICC kantoren en groepen en/of de ICC Academy.