Op dinsdag 10 september lanceert de International Chamber of Commerce (ICC) de Incoterms® 2020, de wereldwijd erkende leveringsvoorwaarden voor de koop van goederen, die duidelijkheid en zekerheid verschaffen aan bedrijven over de hele wereld. De Incoterms® 2020 zijn toegankelijker en makkelijker in het gebruik, ze bevatten meer gedetailleerde toelichtingen met illustraties, die de verantwoordelijkheden van importeurs en exporteurs voor iedere Incoterms® regel weergeven. De inleiding bij de Incoterms® 2020 geeft ook een meer gedetailleerde uitleg over hoe de meeste geschikte Incoterms® regel voor een specifieke transactie te kiezen en de relatie van een Incoterms® regel met andere overeenkomsten. Ook is de drie-letter afkorting voor Delivered at Terminal (DAT) is gewijzigd in in DPU (Delivery at Place Unlaoded). Een overzicht van andere belangrijke wijzigingen vindt u hier.

Over de hele wereld erkend en herkend
ICC introduceerde de Incoterms® regels in 1936 om algemeen geaccepteerde definities en regels op te stellen met betrekking tot de koop van goederen voor handelspartners wereldwijd. Sindsdien heeft ICC de regels periodiek gewijzigd als gevolg van de ontwikkelingen in de internationale handel. Inmiddels worden miljarden dollars aan handelstransacties jaarlijks ondersteund door de Incoterms® regels.

Nederlandse lancering seminar, 18 september te Rotterdam
Deze nieuwe versie van de international commercial terms treedt op 1 januari 2020 in werking. Om ervoor te zorgen dat bedrijven tijdig geïnformeerd zijn, organiseert ICC Nederland seminars, te beginnen met de Nederlandse launch op 18 september in Rotterdam. Het volledige overzicht van seminars en van de Incoterms® 2020 publicaties, onder andere verkrijgbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Duits, is beschikbaar op www.incoterms2020.nl. Op deze Nederlandse webportal zal de komende periode steeds meer informatie worden ontsloten over de wijze van gebruik van de Incoterms® regels.