Bericht van het Secretariaat september 2019

23 september 2019

BESTE LEDEN

Op 10 september jl. zijn de ICC Incoterms® 2020 gelanceerd en op woensdag 18 september 2019 heeft het eerste seminar hierover in Nederland plaatsgevonden!  Het uitbrengen van de vernieuwde standaard leveringsvoorwaarden voor de internationale handel is niet de enige manier waarop ICC de internationale handel en het bedrijfsleven steunt. Andere onderwerpen die bij ICC steeds terugkeren op de agenda zijn het belang van het multilaterale handelsstelsel en trade controls en sancties. Ten aanzien van het multilaterale handelsstelsel wijzen we graag op de Trade Dialogues, een online platform op initiatief van ICC en de B20, waar achtergrondinformatie over de zaken op de WTO agenda te vinden is en waar bedrijven suggesties kunnen doen en de dialoog kunnen aangaan. De resultaten van de discussie zullen tijdens het WTO Public Forum (8-11 oktober) worden gepresenteerd.
Trade controls en sancties staan in deze roerige tijden ook weer hoog op de agenda en zijn dan ook het thema van deze nieuwsbrief. Met de vijf vragen aan de Douane, een artikel over Amerikaanse sancties van Susan Kovarovics, een van de sprekers op het ICC seminar Trade Controls: Current challenges and critical issues from an EU and US perspective, op 17 oktober 2019 in Den Haag, een column van een van onze bestuursleden over het perspectief van de banken op sancties en een artikel over duurzame export door Siemens belichten we dit dynamische thema vanuit verschillende invalshoeken. Voor meer inzicht in deze steeds veranderende materie zien we u graag op het seminar op 17 oktober 2019!

Met vriendelijke groet,

Marijke Wolfs