Bericht van het Secretariaat november 2019

11 november 2019

BESTE LEDEN

Thema’s en begrippen als trade compliance, anti-corruptie, duurzaamheid en mensenrechten worden steeds vaker in één adem genoemd. Steeds vaker worden de thema’s strategisch integraal benaderd. Dat vraagt om een visie, leiderschap en om samenwerking tussen disciplines.
Reden om het thema ‘From Ethical Leadership towards Leading Sustainably’ tijdens de vierde editie van ICC’s International Integrity and Anti-Corruption Conference, op 6 december in het Vredespaleis centraal te stellen. Ook de OESO en de VN schuiven dit jaar aan, twee van de belangrijkste intergouvernementele organisaties als het gaat om integriteit, handel en verantwoord ondernemen. Namens de OESO zal Deputy Secretary General Ludger Schuknecht de conferentie met een key note toespreken.

Ondanks de voordelen die internationale handel en de mondialisering met zich hebben gebracht, hebben we te maken met een gebrek aan vertrouwen in bedrijven, staan de internationale handelssytemen onder druk  door het verschuiven van economische macht, dreigende klimaatproblemen, nieuwe technologieën en de roep om een inclusievere mondialisering. Niet voor niets startte de OESO recent het ‘Trust in Business Forum’ – meer hierover in de rubriek ‘Vijf vragen aan’. ICC vertolkt de stem van het bedrijfsleven; een stem die steeds relevanter wordt in een tijd waarin overheden zich gesteld zien voor complexe problemen die zij niet alleen kunnen oplossen. Daar ligt een kans. Met de vijf nieuwe campagnes, onder voorzitterschap van Paul Polman, sluit ICC zich direct aan bij de duurzame doelen van de VN.

Op lokaal niveau zien we uit naar al weer de vierde Week van de Integriteit, van 1 t/m 9 december. Het aantal partners van de Week blijft groeien; ruim 80 publieke en private partijen wisselen het hele jaar door ontwikkelingen en best practices uit op het gebied van integriteit en compliance.
Albanië is het eerste land dat z’n eigen Week van de Integriteit zal starten, naar Nederlands model. Het multi-stakeholder karakter en het constructieve model van ‘leren en kennisdelen’ is vooral aansprekend. We hopen dat meer landen de Week van de Integriteit zullen omarmen.

Met deze nieuwsbrief staan we in aanloop naar de Week van de Integriteit en ICC’s International Integrity and Anti-Corruption Conference stil bij de ontwikkelingen in het nog relatief ‘jonge’ anti-corruptie beleidsdossier, bij het belang van vertrouwen, willen we u prikkelen voor de conferentie en biedt Peter Robertson de gelegenheid eens met een ecologische bril naar uw organisatie te kijken.  Kortom, we hopen u alvast wat stof tot nadenken te geven en zien u heel graag op een inspirerende vrijdag 6 december in het Vredespaleis!

Met vriendelijke groet,

Marijke Wolfs