Vijf ICC aanbevelingen voor hervorming WTO

11 november 2019

Het multilaterale handelssysteem staat onder druk. De verschuiving van de economisch macht in de wereld, klimaatverandering, technologische ontwikkelingen, politieke nationalistische ontwikkelingen etc. vereisen aanpassingen aan het huidige systeem. ICC pleit dan ook voor een grondige herziening om de WTO beter te laten functioneren voor de 21ste eeuw. ICC doet hier bij de volgende vijf aanbevelingen, die kort samengevat als volgt luiden:

1 Versterk de WTO governance en leg verantwoording af.

Dit kan onder andere door meer transparantie over de processen van de WTO om het vertrouwen  te vergroten. Geef ondernemingsorganisaties bijvoorbeeld “observer” rechten.

2 Herziening van de huidige WTO regels om ze aanpassen voor de 21ste

Te denken valt aan: het verduidelijken van de behandeling van cross-border data stromen onder de WTO regels, het zorgen voor een op bewijs gebaseerde procedure voor de  toekenning of verlening “special but differential treatment”  met betere implementatie en monitoring van deze programma’s, het aanpassen van de regelingen omtrent subsidies en tegenmaatregelen om er voor te zorgen dat een ‘level playing field’ gehandhaaft wordt.

3 Versnel het regelgevingsproces.

De WTO zou hierin pragmatisch moeten zijn en moet laten zien dat ze instaat is om actie te ondernemen.

4 Creëer sterke geschillenbeslechtingsmechanismen

Benoem de benodigde rechters zo snel mogelijk, vergroot het aantal leden van het Apellate Body, herzie waar nodig het mandaat van de Appellate Body,  ondersteun snellere besluitvorming, vergroot de capaciteit van de Dispute Settlement Body panels en de pool van potentiële panelleden etc.

5 Zorg voor meer coherentie met andere internationale regimes en systemen.