Seminar ‘De impact van de nieuwe ICC Incoterms® 2020’ Woensdag 14 oktober 13.00-17.00 uur, Den Haag

Dit seminar staat stil bij de belangrijkste wijzigingen in de Incoterms® regels en de juridische consequenties ervan. Per regel komen de rechten en verplichtingen van zowel koper als de verkoper aan bod. Er is uitgebreid aandacht voor de impact van de nieuwe Incoterms® 2020 regels op de praktijk, waaronder de samenhang met exportdocumenten, douaneformaliteiten en betalingscondities. 

Wilt u weten hoe u de juiste Incoterms® 2020 regel kiest? En hoe de gekozen regel zich verhoudt tot betalingscondities en douaneformaliteiten? Gebruikt u de Incoterms® 2020 regels wel op de juiste manier voor uw bedrijf? Allemaal vragen die tijdens dit seminar aan bod zullen komen. 

Voorlopig programma

12.45 u  Ontvangst en registratie
Welkom en introductie

De betekenis van de Incoterms® 2020: juridische duiding
Plaats van de ICC Incoterms® regels in de keten van internationaal zakendoen.
Juridische duiding: relatie tot het koopcontract; de werking van de Incoterms®  regels; hoe kies je de juiste? De rechten en verplichtingen onder de verschillende Incoterms® regels.
Door mr. Jikke Biermasz, partner/advocaat in internationale handels-, douane-, transport- en verzekeringsrecht, Ploum

De nieuwe Incoterms®  2020 toegelicht
De Incoterms® 2020 bieden een bijgewerkt algemeen raamwerk voor kopers en verkopers dat de wijzigingen in de handelsgebruiken weerspiegelt. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en wat is de winst van de Incoterms® 2020 regels?
Door Piet Roos, Incoterms® deskundige, auteur ‘Incoterminologie’ en lid van de ICC Incoterms® 2020 werkgroep

Pauze

Het verband tussen de Incoterms® 2020 regels en douaneformaliteiten
Wat is het verband tussen de verkoper en koper overeengekomen Incoterms® 2020 regels en de douaneformaliteiten die bij in- en uitvoer van toepassing zijn.
Wat zijn de aandachtspunten en valkuilen met betrekking tot de Incoterms® 2020 regels als er ook rekening wordt gehouden met het perspectief van de douane.
Door mr. Jikke Biermasz 

De relatie tussen de Incoterms® 2020 regels, leveren en betalingscondities
Incoterms®  2020 regels zijn niet weg te denken uit het handels- en documentair betalingsverkeer. Wat is de juiste toepassing en wat zijn de voordelen van het dagelijks gebruik van de ICC Incoterms® 2020 regels mbt het betalingsverkeer.
Door Piet Roos

Praktijksituaties en Q & A
Bespreking van situaties uit de praktijk en van valkuilen die ieder bedrijf wil voorkomen, paneldiscussie en do’s en don’ts. Gelegenheid tot stellen van vragen aan het panel.
Het panel bestaat uit de eerdergenoemde sprekers

17.00 u  Afronding, borrel & netwerken

Sprekers
Piet Roos, Incoterms® deskundige, auteur ‘Incoterminologie’ en lid van de ICC Incoterms® 2020 werkgroep                                                                        mr. Jikke Biermasz, partner/advocaat in internationale handels-, douane-, transport- en verzekeringsrecht, Ploum

Doelgroep
Iedereen die zich met handel in goederen en leveringsvoorwaarden bezighoudt, zoals kopers/ verkopers, importeurs, exporteurs, vervoerders, verzekeraars, advocaten en juristen.

Locatie
ICC Nederland, Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag. Als door de Corona maatregelen dit seminar niet in de Malietoren kan plaatsvinden zal het als een on-line webinar worden gepresenteerd. De deelnemers zullen hier tijdig van op de hoogte worden gesteld. Door zich te registreren voor dit seminar gaan de deelnemers hiermee akkoord.

Registratie
Voor ICC NL-leden: EUR 250,- (excl. btw, including borrel)
Voor niet-leden: EUR 450,- (excl. btw, including borrel)

Op de ICC Incoterms® 2020 website kunt u meer informatie lezen over dit seminar en kunt u zich ook registreren: https://incoterms2020.nl/

Indien de Corona maatregelen een seminar in de Malietoren onmogelijk maken zal dit seminar als een on-line webinar worden gegeven. De deelnemers zullen hier dan bericht over ontvangen. De registratie (on a first come, first serve basis) sluit op 7 oktober 2020, einde van de dag. U kunt tot uiterlijk 10 dagen vóór de datum van het seminar kosteloos annuleren mits per e-mail bij ICC Nederland, info@icc.nl. Deelnemers die daarna annuleren zal de volledige som in rekening worden gebracht. Zie ook de algemene voorwaarden. Iedere deelnemer ontvangt één exemplaar van de Incoterms® 2020 regels (boek, Ned./Engels, t.w.v. EUR 50,- (excl. 9% btw)).

Als u vragen heeft stuur dan een e-mail naar: info@icc.nl