Seminar ‘Bestuursaansprakelijkheid; Mededinging, corruptie en de persoonlijke risico’s voor bestuurders’ Datum en tijd worden nog vermeld

Met een sterk groeiend aantal internationale regels en gedragsnormen, wordt het voor bestuurders lastiger sturing te geven aan de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Bestuurders worden steeds vaker persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van onwettige handelingen die elders in het bedrijf plaatsvinden.

Dat risico wordt groter doordat landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk extraterritoriale werking van hun anti-corruptie wetgeving toepassen. Daarnaast is de complexiteit en reikwijdte van (inter-)nationale mededingingswetgeving in de afgelopen jaren toegenomen.

Reden voor ICC een seminar te wijden aan bestuurdersaansprakelijkheid ten aanzien van internationale mededingings- en anti-corruptiewetgeving. De sprekers gaan in op de toepasselijkheid van de hard law-soft law: wat zijn de juridische instrumenten die niet of moeilijk wettelijk afgedwongen kunnen worden maar toch een zekere regulerende werking hebben, de do’s & don’ts.

Dit seminar gaat niet alleen over verantwoordelijk zakendoen maar gaat ook dieper in op een recent gebeurde zaak, uitgelegd vanuit de kant van de bestuurder, dus zijn verhaal, zijn woorden. Dit seminar behandelt situaties die ieder bedrijf wilt voorkomen.

Sprekers
Robbert de Bree, Advocaat / Partner, Wladimiroff Advocaten
Yvette Borrius, Advocaat / Partner, Florent
Bestuurder tbd

 

Voorlopig programma

12.45   Registratie
13.00 

Welkom

By Marijke Wolfs, Secretary General ICC Netherlands

Recente ontwikkelingen; internationale wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en de risico’s van non-compliance voor bestuurders

De algemene kaders van aansprakelijkheid van bestuurders. Wat zijn de recente ontwikkelingen? Hoe herken je corruptie? Wanneer is de bestuurder aansprakelijk? Kan er strafrechtelijk worden vervolgd?

Door Robbert de Bree, Advocaat / Partner, Wladimiroff Advocaten

 

Praktische overwegingen voor de bestuurder

Wat zijn de praktische implicaties van wet- en regelgeving? Welke lessen kunnen worden geleerd uit crisissituaties, en hoe kunnen die worden vermeden? Wat zijn de valkuilen in het dagelijks bedrijsleven? Do’s & don’ts.
Door Yvette Borrius, Advocaat / Partner, Florent

15.00 Pauze
 

Ervaringen uit de praktijk: het perspectief van de bestuurder van de onderneming

Welke implicaties zijn er voor de samenwerking tussen uitvoerende en toezichthoudende bestuurders? Wat zijn de consequenties van aansprakelijkheidsrisico’s voor de bedrijfsvoering? Wat is het persoonlijke verhaal van deze bestuurder?

Door bestuurder tbd

  Panel discussie en P&A
17.00 Borrel & netwerken

Doelgroep
Bestuurders, bedrijfsjuristen, advocaten, commissarissen, bestuursleden, compliance officers, anti-corruptie managers, directeuren, managers en iederteen die sturing geeft aan de dagelijkse gang van zaken binnen een bedrijf.

Locatie
Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV, Den Haag. Als door de Corona maatregelen dit seminar niet in de Malietoren kan plaatsvinden zal het als een on-line webinar worden gepresenteerd. De deelnemers zullen hier tijdig van op de hoogte worden gesteld. Door zich te registreren voor dit seminar gaan de deelnemers hiermee akkoord.

Registratie
Voor ICC-leden: EUR 250,- (excl. btw, including borrel)
Voor niet-leden: EUR 450,- (excl. btw, including borrel)
Indien de Corona maatregelen een seminar in de Malietoren onmogelijk maken zal dit seminar als een on-line webinar worden gegeven. De deelnemers zullen hier dan bericht over ontvangen. De registratie (on a first come, first serve basis) sluit een week voor de datum van het seminar, einde van de dag. U kunt tot uiterlijk 10 dagen vóór de datum van het seminar kosteloos annuleren mits per e-mail bij ICC Nederland, info@icc.nl. Deelnemers die daarna annuleren zal de volledige som in rekening worden gebracht. Zie ook de algemene voorwaarden.

Als u vragen heeft stuur dan een e-mail naar: info@icc.nl

Gaat u akkoord met de voorwaarden voor dit evenement, zoals beschreven in het programma?