Webinar ‘Bestuursaansprakelijkheid; Mededinging, corruptie en de persoonlijke risico’s voor bestuurders’ Woensdag 11 november 2020, 13.30-17.00 uur, online.

Met een sterk groeiend aantal internationale regels en gedragsnormen, wordt het voor bestuurders lastiger sturing te geven aan de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Bestuurders worden steeds vaker persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van onwettige handelingen die elders in het bedrijf plaatsvinden. Dat risico wordt groter doordat landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk extraterritoriale werking van hun anti-corruptie wetgeving toepassen. Daarnaast is de complexiteit en reikwijdte van (inter-)nationale mededingingswetgeving in de afgelopen jaren toegenomen.

Reden voor ICC een webinar te wijden aan bestuursaansprakelijkheid ten aanzien van internationale mededingings- en anti-corruptiewetgeving. De sprekers gaan in op de toepasselijkheid van de wetgeving en de juridische struikelblokken terwijl ook de praktijk kant wordt belicht en de do’s & don’ts worden besproken. Dit webinar gaat niet alleen over verantwoord zakendoen maar benadrukt ook de kant van de bestuurder, zijn verhaal. Dit seminar behandelt situaties die ieder bedrijf wil voorkomen.

Sprekers

Paul van Gelder, CEO, Mammoet
Yvette Borrius, Advocaat / Partner, Florent
Robbert de Bree, Advocaat / Partner, Wladimiroff Advocaten

Voorlopig Programma

13.15    Online platform open

13.30 

Welkom 

Door Marijke Wolfs, Algemeen secretaris, ICC Nederland

Recente ontwikkelingen; internationale wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en de risico’s van non-compliance voor bestuurders

De algemene kaders van aansprakelijkheid van bestuurders. Wat zijn de recente ontwikkelingen? Hoe herken je corruptie? Wanneer is de bestuurder aansprakelijk? Kan er strafrechtelijk worden vervolgd?                                               

Door Robbert de Bree, Advocaat / Partner, Wladimiroff Advocaten

 

Praktische overwegingen voor de bestuurder benadrukt vanuit de praktijk kant

Wat zijn de praktische implicaties van wet- en regelgeving? Welke lessen kunnen worden geleerd uit crisissituaties, en hoe kunnen die worden vermeden? Wat zijn de valkuilen in het dagelijks bedrijsleven? Do’s & don’ts.

Door Yvette Borrius, Advocaat / Partner, Florent

15.00 Pauze
 

Ervaringen uit de praktijk: het perspectief van de bestuurder van de onderneming

Welke implicaties zijn er voor de samenwerking tussen uitvoerende en toezichthoudende bestuurders? Wat zijn de consequenties van aansprakelijkheidsrisico’s voor de bedrijfsvoering? Wat is het persoonlijke verhaal van deze bestuurder? 

Door Paul van Gelder, CEO, Mammoet  

  Panel discussie en Q&A
17.00 Afronding

Doelgroep
Bestuurders, directieleden, commissarissen, bedrijfsjuristen en compliance officers. 

PO-Punt
Het is mogelijk om een bewijs van deelname certificaat te ontvangen zodat u een ‘PO-punt’ kunt aanvragen bij de NOvA. Nadat u het programma heeft gevolgd stuurt u een e-mail bericht naar smits@info.nl met uw verzoek. U ontvangt dan een korte toets. Als u een voldoende voor de toets heeft behaald ontvangt u uw certificaat, conform de richtlijnen van de NOvA. Klik hier om daar meer over te lezen.

Registratie
Voor ICC-leden: EUR 250,- (excl. btw)
Voor niet-leden: EUR 450,- (excl. btw)
De registratie sluit een dag voor de datum van het webinar, einde van de dag. Op 10 november 2020 ontvangt u de access link en andere relevante informatie via een e-mail bericht. U kunt tot uiterlijk 4 november 2020 het webinar kosteloos annuleren mits per e-mail aan ICC Nederland, info@icc.nl. Deelnemers die daarna annuleren zal de volledige som in rekening worden gebracht. Zie ook de Algemene Voorwaarden.

Gaat u akkoord met de voorwaarden voor dit evenement, zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden van ICC?