Webinar ‘Commerciële Contracten en Corona’ Donderdag 7 mei 2020, 15.00-16.00 uur, online

De Corona pandemie zorgt voor talloze moeilijkheden bij de nakoming van contracten. Import en export van bepaalde goederen en diensten is onmogelijk of moeizaam, de vraag van klanten is weggevallen en een bedrijf is daardoor in financiële moeilijkheden gekomen. Gewoonlijk leidt een tekortkoming in de nakoming tot wanprestatie, als gevolg waarvan een recht op ontbinding en/of schadevergoeding ontstaat. Wanneer echter de tekortkoming het directe gevolg is van de corona-crisis, staat voor de schuldenaar mogelijk een beroep op overmacht of onvoorziene omstandigheden open.

Moet je volledig nakomen? Moet je volledig betalen? Kan een contract beëindigd worden? Kan een contract gewijzigd worden? Ben je schadevergoeding verschuldigd? In dit webinar gaan twee ervaren praktijkdocenten in op de vraag of de corona crisis al dan niet een beroep op overmacht (force majeure) of onvoorziene omstandigheden (hardship) rechtvaardigt en wat dat betekent voor commerciële contracten. Met veel praktische tips & tricks.

Aan de orde komen

* Overmacht (Force Majeure)
* Onvoorziene omstandigheden (Hardship)
* Contractuele Force Majeure en Hardship clausules
* Crediteursverzuim
* Q&A

Sprekers
Prof. mr. Rieme-Jan Tjittes, Advocaat/ Partner Commerciële Contracten, BarentsKrans, hoogleraar Privaatrecht Vrije Universiteit, arbiter ICC Arbitrations, rechter-plv. Netherlands Commercial Court

Mr. Jocelynn Tetelepta, Advocaat/Senior Medewerker Commerciële Contracten, BarentsKrans

Doelgroep
ICC leden, Inhouse counsel, Advocaten, Juristen, Legal en Compliance Managers, Risk Managers en Arbiters.

Registratie
De registratie voor dit webinar is gesloten. Als u vragen heeft stuur een e-mail bericht naar info@icc.nl.