ICC sluit zich aan bij het United Nations Capital Development Fund (UNCDF) en andere partnerorganisaties om een ​​groot onderzoek te starten om een beter beeld te krijgen van de unieke uitdagingen waarmee midden-en kleinbedrijf in de minst ontwikkelde landen (MOL’s) worden geconfronteerd.

Het UNCDF, ICC, de Global Alliance PME (GAPME), Concordia, Columbia University-Quantitative Methods in the Social Sciences en Business Africa hebben in mei en juni verschillende overleggen gehad.  De instellingen uitten hun gedeelde en diepe bezorgdheid over de precaire toestand van het midden- en kleinbedrijf (mkb), met name hoe ze getroffen worden door de economische malaise als gevolg van het coronavirus. Het gaat dan in het bijzonder op mkb in de minst ontwikkelde landen (MOL’s) waar zulke bedrijven een essentiële kracht zijn voor het genereren van banen, het verminderen van armoede, het waarborgen van sociale cohesie en een voorwaarde zijn voor een economisch herstel na de pandemie.

Reden voor dit consortium om een COVID-19 enquête uit te voeren die informatie moet winnen omtrent de uitdagingen van mkb in de MOL’s. Het doel is om zowel een database als commerciële en beleidsinformatieproducten te creëren die belanghebbenden organisaties bewust zullen maken van hoe ze in de behoeften van het mkb kunnen voorzien, en om investeringsmogelijkheden te identificeren; specifiek gericht op instellingen voor ontwikkelingsfinanciering, institutionele beleggers, impactbeleggers, niet-gouvernementele organisaties en overheidsinstanties.

Klik hier voor meer informatie.