ICC Webinar ‘De Corona crisis en de Douane’ woensdag 4 november 2020, 15.00-17.00 uur, online

De Corona crisis heeft significante invloed gehad op de internationale handel en de grensprocedures. Ad hoc maatregelen brengen risico’s van fraude, invoer van namaakproducten en het omzeilen van formaliteiten met zich mee. Hoe gaan het bedrijfsleven, de Douane en overheden om met deze nieuwe omstandigheden? Hoe kunnen de risico’s worden beperkt?

Behalve de ad hoc maatregelen, biedt dit webinar inzicht in de ontwikkelingen die er op het terrein van douanezaken aankomen: nieuwe EU wetgeving, Brexit, digitalisering en de opkomst van e-commerce. Wat zijn de eerste ervaringen, wat zijn de verwachtingen en wat zal de toekomst brengen? Tenslotte bespreekt het webinar praktijkcases en praktische oplossingen voor een efficiënte bedrijfsvoering  en om juridische problemen te vermijden.

Voorlopig programma

14.45 u Ontvangst op online platform
15:00 u Welkom en introductie
 

Het effect van de Corona crisis op de internationale handel
Aan bod komen de door Corona ontstane, actuele uitdagingen van b.v. fraude en hoe om te gaan met deze risico’s. Hoe kan een bedrijf inspelen op de veranderingen in douane formaliteiten en maatregelen? Welke maatregelen kan een bedrijf treffen om fraude en de invoer van namaakproducten te voorkomen?  
Door mr. Jikke Biermasz, partner/advocaat in internationale handels-, douane-, transport- en verzekeringsrecht, Ploum

De reactie van de Douane op de Corona crisis
De Corona maatregelen hebben de nodige consequentie gehad voor de grensprocedures en fysieke controles van vracht. Welke maatregelen heeft de Nederlandse Douane genomen en wat heeft Europa gedaan? En wat betekent dit voor het bedrijfsleven? De antwoorden op deze vragen, de gevolgen en handhaving komen uitgebreid aan bod aan de hand van praktijk voorbeelden.
Door Frank Heijmann, Hoofd Handelsrelaties Douane Nederland

 15.45 u

16.00 u

Pauze

Ontwikkelingen in wetgeving en IT op het douanevlak                                                                                                  Naast de consequenties van Corona, speelt een aantal andere relevante ontwikkelingen, waaronder de explosieve groei van e-commerce en de Brexit. Aan bod komen de geplande Europese wetswijzigingen en de daaruit voortvloeiende digitalisering van douaneprocedures en de introductie van het EU e-commerce pakket, waaronder het afschaffen van vrijstelling voor kleine zendingen en de nieuwe eisen met betrekking tot de veiligheid. Wat zijn de gevolgen daarvan voor Nederlandse bedrijven?
Door Frank Heijmann

Handvatten en next steps voor bedrijven
Welke stappen kunnen bedrijven nemen om hun internationale handelsactiveiten en douaneprocedures efficiënt te laten verlopen? Hoe kunnen zij hun juridische en andere risico’s adequaat managen in een instabiel en in hoog tempo veranderend speelveld?
Door mr. Jikke Biermasz

Praktijksituaties en Q & A
Bespreking van situaties uit de praktijk en van valkuilen die ieder bedrijf wil voorkomen. Tot slot een paneldiscussie en de gelegenheid tot stellen van vragen aan de sprekers.

17.00 u Afronding

Doelgroep
Dit webinar is bij uitstek relevant voor partijen die zich bezig houden met internationale handel, zoals handelaren, importeurs, exporteurs, vervoerders, verzekeraars, bedrijfsjuristen, advocaten en bankiers.

PO-Punten
Na deelname aan het online webinar is het is mogelijk om uw PO-punten aan te vagen door een e-mail te sturen met uw verzoek naar info@icc.nl waarna u een quiz krijgt opgestuurd. Bij het behalen van een voldoende krijgt u het certificaat, conform de NOvA.

Registratie
Registratie is gesloten. Als u vragen heeft stuur dan een e-mail naar: smits@icc.nl