ICC International Court of Arbitration publiceert nieuwe arbitrageregels

15 oktober 2020

Het ICC International Court of Arbitration heeft nieuwe arbitrageregels gepubliceert die in januari 2021 in werking zullen treden. De ICC 2021 regels markeren een nieuwe stap naar een nog efficiënter, flexibeler en transparanter aanbod van ICC-arbitrage. Het ICC International Court of Arbitration is wereldwijd de meest verkozen arbitrale instelling en daarmee de grootste en meest ervaren partij op het terrein van alternatieve commerciële geschillenbeslechting. De ICC Rules of Arbitration bieden een hoge mate van flexibiliteit wat uitermate geschikt is voor internationale bedrijfsgeschillen.

De ICC-arbitrageregels bevatten voorschrijvende bepalingen om ervoor te zorgen dat ICC-arbitrages efficiënt worden uitgevoerd en volledig in overeenstemming met het fundamentele principe van een eerlijk proces. De ICC-arbitragevoorschriften stellen ook unieke transparantienormen vast, waarbij de beslissingspraktijk van de rechtbank erop gericht is ervoor te zorgen dat eventuele openbaarmakingen van conflicten tijdig worden gedaan. Het ICC-controleproces, een uniek kenmerk van ICC-arbitrage, biedt een zorgvuldige beoordeling van elke uitspraak door het ICC International Court of Arbitration met de hulp van het secretariaat.

De ICC 2021 regels bevatten een aantal nieuwe bepalingen die ICC Arbitration nog aantrekkelijker maken. De ICC Court President Alexis Mourre zei: “De wijzigingen van de regels … markeren een volgende stap in de richting van meer efficiëntie, flexibiliteit en transparantie van de regels, waardoor ICC-arbitrage nog aantrekkelijker wordt, zowel voor grote, complexe arbitrages als voor kleinere zaken.”

ICC Nederland organiseert op 28 oktober een Webinar waar een sneak preview van de nieuwe regels wordt gegeven, klik hier voor meer informatie en registratie.