ICC Identity Management Guide voor verbeterde KYC

In een wereld waar Know Your Customer (KYC) steeds belangrijker wordt, biedt de ICC Identity Management Guide nu uitkomst. Op voorstel van ICC Nederland is deze mondiale ICC gids tot stand gekomen met als doel een leidraad aan het bedrijfsleven te bieden voor KYC en de daaraan gerelateerde wetgeving en databases.

De productie en distributie van goederen en diensten wordt steeds meer georganiseerd in mondiale waardeketens die gefaciliteerd worden door elektronische communicatie. Exporteurs en importeurs en hun dienstverleners communiceren steeds meer via elektronische systemen met gecompliceerde data. Dit vereist dat bedrijven keuzes moeten maken welke gegevens en data relevant zijn voor hun bedrijfsprocessen en waardeketen.

Reden voor de ondernemers verenigd in ICC Nederland om een voorstel in te dienen om een ICC Identity Management Guide. Deze handleiding is bedoeld is om ICC leden en hun leveranciers uitleg te verschaffen over de verschillende systemen en vereisten die momenteel gelden voor KYC.

De drie belangrijkste redenen voor het samenstellen van deze gids zijn:

Internationale handel; bedrijven hebben in de internationale toeleveringsketens te maken met gegevens van meerdere identificatiesystemen, wat operationele kosten en risico’s met zich meebrengt.

Digitale economie; bedrijven worden onderdeel van gedigitaliseerde ecosystemen, wat een unieke ‘end-to-end’-identificatie in deze toeleveringsketen vereist, vooral met het oog op de snelgroeiende e-commerce-activiteiten en grensoverschrijdende betalingen.

Compliance uitdagingen; bedrijven hebben belang bij correcte gegevens van partners en klanten voor onder meer rapportage aan de overheidsinstanties om compliance risico’s te vermijden (douane, beveiliging, AML, CFT, sanctieregelingen, IPPC, enz.).

De ICC Identity Management Guide is hier kosteloos beschikbaar.