Guatemala van start met Nederlands concept Week van de Integriteit

Na het succes van de Week van de Integriteit in Nederland, gaat ondernemersorganisatie Cámara de Industria de Guatemala aan de slag met de Semana de la Integridad in het Midden-Amerikaanse land. Bevordering van integriteit staat hoog op de agenda van de organisatie. Opvallend is dat nu de ondernemers het heft in handen nemen om het debat over integriteit aan te zwengelen, in dit door corruptie geplaagde land.

Met de Semana de la Integridad wil de Cámara de Industria de Guatemala het roer omgooien en bedrijven, overheden, ngo’s en onderwijsinstellingen om de tafel brengen rond het thema integriteit. Broodnodig, volgens Javier Zepeda, directeur van Cámara de Industria de Guatemala. ‘In de Corruption Perceptions Index, een ranking van minst naar meest corrupte landen, staat Guatemala op plek 146’, zegt hij. ‘De corruptieproblematiek staat de ontwikkeling van ons land in de weg en ontwricht de maatschappij. Daarom nemen wij het voortouw’, zegt hij. De ondernemersorganisatie is van mening dat de nadruk teveel op handhaving ligt en dat de discussie een positieve twist nodig heeft. ‘Wij zetten in op de verhoging van de urgentie. Voorlichting is hierbij cruciaal. Dit multi-stakeholder initiatief leent zich daar uitstekend voor en voegt een extra dimensie toe aan het debat’, zegt hij

Integriteit in de spotlight 

Bedenker van de Week van de Integriteit is ICC Nederland. Jaarlijks vindt dit plaats van 1 tot en met 9 december, in de week voorafgaand aan de VN Anti-corruptie dag. ‘Hiermee willen wij integriteit hoger op de agenda zetten. Wij zien dat bedrijven, overheden, ngo’s en onderwijsinstellingen te weinig kennis uitwisselen. Daar is nog veel winst te behalen, ook in het bouwen aan onderling vertrouwen‘, zegt Marijke Wolfs, directeur van ICC Nederland. De Week is erin geslaagd allerlei typen organisaties aan elkaar te verbinden. ‘Van de Gemeente Den Haag tot Philips en alles wat ertussen zit. Wij zijn er trots op dat het debat de bestuurskamer en de werkvloer met elkaar verbindt. Inmiddels kan je spreken van een ware beweging’, zegt Marijke.

Balkanlanden al aangehaakt 

Guatemala is het derde land dat het initiatief adopteert. Albanië en Macedonië organiseren dit jaar voor de tweede maal een Week van de Integriteit. In beide landen, tevens kandidaat-lidstaten van de EU, zijn de Nederlandse ambassades nauw betrokken. ‘De samenwerking maakt deel uit van de koers van Nederland om Albanese partners op weg te helpen naar verdere integratie in de EU’, zegt Guusje Korthals, de ambassadeur in Albanië. Volgens Guusje werpt het multi-stakeholder initiatief zijn vruchten af. ‘Niet alleen ontstaan er veel partnerschappen op het gebied van integriteit, ook zien wij dat met name de jeugd zich mengt in het debat’, zegt de diplomate. Volgens Ardita Seknaj, directeur van ICC Albanië, is het belangrijk om integriteit bespreekbaar te maken vanwege het lage vertrouwen van de Albanese bevolking in instituties, het rechtssysteem en de politiek. Zo ook in Macedonië.  ‘Hoewel corruptie breed wordt uitgemeten in het maatschappelijke debat, wordt er te weinig aandacht besteed aan het versterken van de individuele en collectieve integriteit als instrument ter bestrijding ervan. Dit initiatief vult deze leemte.’ zegt Danela Arsovska, voorzitter van ICC Macedonië.

Wolfs vindt het bemoedigend dat andere landen het initiatief overnemen. ‘In Nederland is het binnen ons poldermodel relatief vanzelfsprekend dat verschillende stakeholders met elkaar in gesprek gaan. Zo vanzelfsprekend is dat niet in het buitenland.’ Op 8 december vindt het eerste internationale overleg tussen de vier landen plaats. Wolfs is verder in gesprek met een aantal andere landen die ook interesse heeft in het organiseren van een Week van de Integriteit. ‘Wij zien dat het Coronavirus het belang van integriteit in de samenleving nog eens onderstreept. Daarom is juist nu actie nodig’, concludeert ze.