Onnodig corruptierisico’s bij internationaal zakendoen

Nederlandse ondernemers zijn over de grens zich meestal niet bewust van de risico’s van corruptie en z’n verschijningsvormen. Voor handelsland Nederland is het heel belangrijk dat de overheid actiever inzet op voorlichting over de risico’s van internationaal zakendoen. Dat stelt ook de OESO in haar recent verschenen rapport.

‘Anti-corruptie is in het maatschappelijk verantwoord ondernemen beleid een ondergeschoven kindje’, aldus Marijke Wolfs, directeur van ICC Nederland. Omkoping of faciliterende betalingen worden niet altijd herkend. Het beeld van geld in een enveloppe onder een tafel door is echt achterhaald, het gaat veel geraffineerder en dat vraagt om actieve voorlichting en bewustwording. Er is de afgelopen jaren te weinig vooruitgang geboekt. Nederland is, niet voor de eerste keer, door de OESO op de vingers getikt in een recent verschenen rapportage.

ICC is als mondiale ondernemersorganisatie sinds de jaren ’70 actief betrokken bij de aanpak van corruptie. Corruptie bedreigt de integriteit van de markt, veroorzaakt oneerlijke concurrentie en heeft negatieve maatschappelijke gevolgen. ICC ontwikkelt tal van standaarden en richtlijnen die ondernemers helpen bij het voorkomen van corruptie waaronder anti-corruptieclausules voor contracten, richtlijnen voor goede due dilligence en trainingsmateriaal voor medewerkers.

Voor het raadplegen van de ICC anti-corruptierichtlijnen gaat u naar onze anti-corruptie pagina.