Seminar ‘Bestuursaansprakelijkheid; Mededinging, corruptie en de persoonlijke risico’s voor bestuurders’ Dinsdag 23 nov. 2021, 13.00-17.00 uur, Den Haag.

De verplichtingen om fraude, witwassen, overtredingen van mededingings- en sanctiewetgeving, maar ook bijvoorbeeld milieu- of mensrechtenschendingen te voorkomen nemen een steeds grotere rol in de afwegingen die een bestuurder of commissaris maakt. Met het sterk groeiend aantal internationale regels en gedragsnormen worden bestuurders met nieuwe vraagstukken geconfronteerd. Overtredingen kunnen er zelfs toe leiden dat bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld of in sommige situaties vervolgd worden. Wat heeft dit voor gevolgen voor de het optreden van bestuurders, maar ook voor bestuurdersaansprakelijkheids-risico’s en de verzekering daartegen?

Reden voor ICC een seminar te wijden aan bestuursaansprakelijkheid. Ontwikkelingen en trends komen aan bod. De sprekers gaan in op de toepasselijkheid van de wetgeving en de juridische struikelblokken terwijl ook de praktijk kant wordt belicht. Dit seminar gaat niet alleen over verantwoord zakendoen maar benadrukt ook de kant van de bestuurder, zijn verhaal. Dit seminar behandelt situaties die ieder bedrijf wil voorkomen.

Leerdoelen 
• Leer hoe ontwikkelingen en trends van invloed zijn op bestuursaansprakelijkheid;
• Raak vertrouwd met de toepasselijkheid van de wetgeving en de juridische struikelblokken;
• Krijg inzicht in de gevolgen voor het optreden van bestuurders;
• Leer van praktijkvoorbeelden, inclusief beste en slechtste praktijken.

Sprekers
Erik Lagendijk, Chief Governance & Compliance Officer, SBM Offshore
mr. Yvette Borrius, Advocaat / Partner, Florent
mr. Robbert de Bree, Advocaat / Partner, Wladimiroff Advocaten

Voorlopig programma

12.45    Registratie

13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00

 

Welkom en introductie
Door ICC Nederland

Recente ontwikkelingen; internationale wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en de risico’s van non-compliance voor bestuurders
Aan bod komen de algemene kaders van aansprakelijkheid van bestuurders. Wat zijn de recente ontwikkelingen? Wat betekent de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen die per 1 juli 2021 in werking zal treden? Hoe herken je corruptie? Wanneer is de bestuurder aansprakelijk? Kan er strafrechtelijk worden vervolgd?
Door mr. Robbert de Bree

 

Praktische overwegingen voor de bestuurder benadrukt uit de praktijk kant
Wat zijn de praktische implicaties van wet- en regelgeving? Wat is de civiele aansprakelijkheidspositie van de bestuurder, zowel tegenover de rechtspersoon (interne aansprakelijkheid) als tegenover derden (externe aansprakelijkheid)? Wat zijn de valkuilen in het dagelijks bedrijsleven? Do’s & don’ts.
Door mr. Yvette Borrius

Korte pauze

Ervaringen uit de praktijk: het perspectief van de bestuurder van de onderneming
Welke implicaties zijn er voor de samenwerking tussen uitvoerende en toezichthoudende bestuurders? Wat zijn de consequenties van aansprakelijkheidsrisico’s voor de bedrijfsvoering? Wat is het persoonlijke verhaal van deze bestuurder?
Door Erik Lagendijk

Panel discussie en Q&A
Door het panel

17.00 Afronding en borrel

Doelgroep
Bestuurders, directieleden, commissarissen, bedrijfsjuristen en compliance officers. 

PO-Punt
Het is mogelijk om een bewijs van deelname certificaat te ontvangen na deelname aan het seminar zodat u een ‘PO-punt’ kunt aanvragen bij de NOvA, conform de richtlijnen van de NOvA.

Registratie fee
Voor ICC-leden: EUR 325,- (excl. BTW, incl. borrel)
Voor niet-leden: EUR 450,- (excl. BTW, incl. borrel)

Registratie
Aanmelden voor dit seminar, inclusief borrel, is verplicht. Houd er rekening mee dat het aantal zitplaatsen beperkt is en dat de registratie plaatsvindt op FCFS-basis. De inschrijving sluit op dinsdag 16 november 2021, einde dag. Annulering kan alleen schriftelijk en kan kosteloos tot dinsdag 16 november 2021. Bij no-show of annulering op of na dinsdag 16 november 2021 wordt de volledige seminarprijs incl. BTW in rekening gebracht. Zie ook de algemene voorwaarden op de website. Voor vragen kunt u een e-mail bericht sturen aan: smits@icc.nl.

Gaat u akkoord met de voorwaarden voor dit evenement, zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden, en met de betalingsvoorwaarden?