ICC introduceert de ICC Innovation Principles

De nieuwe ICC Innovation Principles beschrijven de essentiële onderdelen van een succesvol innovatief ecosysteem. Als de grootste internationale ondernemersorganisatie is ICC als geen ander bekend met de behoeften van het internationale bedrijfsleven. De Innovation Principles gaan in op actuele vraagstukken rondom innovatie en intellectueel eigendom (IE). Ze geven beleidsmakers concreet advies over het creëren en cultiveren van een innovatie-stimulerend ecosysteem. Het doel is het creëren van een zo gelijk mogelijk internationaal speelveld. De ICC Innovation Principles bouwen voort op de ICC Intellectual Property Roadmap van 2020. Deze uitgebreide gids biedt beleidsmakers en bedrijfsleven inzicht in actuele IE-beleidsvraagstukken.

Innovatie is een drijvende kracht achter economische groei en draagt bij aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijk vraagstukken. Het is hierbij noodzakelijk dat innovaties succesvol op de markt kunnen worden gebracht. Daarom hebben beleidsmakers en besluitnemers uit zowel de publieke als de private sector belang bij een ‘innovatief ecosysteem’.

Een succesvol innovatief ecosysteem omvat meer dan slechts juridische bescherming van intellectueel eigendom. Een innovatief ecosysteem voorziet ook in een goed onderwezen beroepsbevolking, een vertrouwenwekkend investeringsklimaat en gunstige internationale handelsmogelijkheden. Met andere woorden: een innovatief ecosysteem is niet alleen gebouwd op juridische principes, maar heeft ook oog voor zaken als belastingen, concurrentievrijheid, educatie, investeringsvoorwaarden en het efficiënt functioneren van overheden.

Deze editie van de ICC Innovation Principles gaat in op:
– Het creëren van een aantrekkelijk investeringsklimaat;
– Het stimuleren van onderwijs;
– Het belang van handel zonder barrières;
– Het creëren van een intellectueel eigendomssysteem dat zowel innovatie stimuleert als nieuwe uitvindingen beschermt.

Samen bieden de ICC Innovation Principles en de ICC Intellectual Property Roadmap een uitgebreid beeld van alle nieuwste ontwikkelingen op het gebied van internationaal IE-beleid en IE-recht.

 

 

De ICC Innovation Principles zijn kosteloos beschikbaar.

Geïnteresseerd in innovatie of IE? De IE-commissie van ICC Nederland gaat in op deze thematiek. Neem voor meer informatie contact op via info@icc.nl