De resultaten van deze Ethics Study 2021 laten zien dat het internationale bedrijfsleven zich meer dan ooit inzet om ethisch handelen tot uitgangspunt te verheffen.

Uit de Ethics Study 2021, die ICC samen met Clifford Chance en Principia heeft gepubliceerd, blijkt dat het internationale bedrijfsleven zich meer dan ooit inzet om ethisch handelen tot uitgangspunt te verheffen.

85 procent van de 32 ondervraagde multinationals meet succes niet alleen in winst, maar ook in maatschappelijke impact. 77 procent van de ondervraagde bedrijven zet zich actief in tegen maatschappelijke onrechtvaardigheden. Meer dan 94 procent van de ondervraagde bedrijven zet zich in om een inclusieve bedrijfscultuur te creëren die werknemers aanmoedigt het juiste te doen.

De studie biedt daarnaast vele praktische handreikingen op het gebied van integriteit. In interviews met leiders van 32 multinationals wordt besproken hoe de kernwaarde ‘purpose beyond profit’ kan worden vertaald naar alle activiteiten van het bedrijf.

Hierbij komen volgende vragen aan bod: hoe kan ik ethiek verankeren in de besluitvorming van mijn bedrijf? Hoe kan ik de impact van mijn bedrijf op mens en milieu meetbaar maken? Hoe kan ik werknemers aansporen integer te handelen? Case studies tonen verschillende manieren waarop internationaal opererende bedrijven misstanden zoals corruptie, mensenrechtenschendingen en milieuschade kunnen voorkomen.

Het promoten van zakelijke integriteit staat al jarenlang hoog op de agenda van ICC. ICC Nederland kaart corruptie aan en promoot internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Jaarlijks organiseert ICC Nederland de Week van de Integriteit, om aandacht te vragen voor het belang van integriteit in zowel de publieke als de private sector. Bij de slotconferentie van de Week, de ICC International Integrity & Anti-corruption Conference, nodigt ICC Nederland de top van het internationale bedrijfsleven, de wetenschap en de politiek uit om te reflecteren op de uitdagingen op het gebied van ethisch internationaal zakendoen.

De Ethics Study 2021 is gratis te downloaden via deze link.

Wilt u meer weten over de expertise, activiteiten en handreikingen van ICC Nederland op het gebied van anti-corruptie en integriteit? Kijk dan eens op onze anti-corruptiepagina via deze link.