Algemene Ledenvergadering ICC Nederland | woe. 12 mei 2021, 16.30 uur

ICC Nederland nodigt haar leden uit deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 mei om 16.30 uur, met een aantal belangrijke zaken op de agenda.

Voorlopige agenda

  1. Welkom, opening
  2. Vaststelling agendapunten
  3. Beleidszaken, verslag 2020 en lopende zaken
  4. Honderdjarig bestaan ICC Nederland 
  5. Financiën: vaststellen jaarrekening 2020; budget 2021; voorstel contributieverhoging per 2022
  6. Voorstel benoeming nieuwe voorzitter
  7. Bestuursmutaties
  8. Rondvraag
  9. Afsluiting

Registratie
Meldt u zich aan d.m.v. een email o.v.v. ‘ALV 2021’ aan info@icc.nl en u ontvangt tijdig de stukken en online vergaderlink.
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met het bureau van ICC Nederland.

ICC werkt, nationaal en internationaal, continue aan een uitgebreid programma van relevante beleidsupdates, informatieve webinars, commissievergaderingen, informatievoorziening en diensten. Volg dit aanbod via onze leden-emailberichten, via LinkedIn en via icc.nl. Heeft u als lid suggesties of vragen hierover, neemt u dan graag contact op met het bureau van ICC Nederland team, via info@icc.nl