Webinar ‘De ICC Incoterms® 2020 regels’ woensdag 20 oktober 2021, 14.00-17.00 uur, online.

Dit door ICC Nederland georganiseerde webinar legt de Incoterms® 2020 regels uit. Elke deelnemer wordt gevraagd een vragenlijst ruim voor de aanvang van het webinar in te vullen om de trainer een beeld te geven wat er speelt binnen uw bedrijf. Wilt u weten hoe u de juiste Incoterms® 2020 regel kiest? Gebruikt u de Incoterms® 2020 regels wel op de juiste manier voor uw bedrijf? Allemaal vragen die tijdens dit webinar aan bod zullen komen. 

Het webinar bespreekt praktijkcases en praktische oplossingen voor een efficiënte bedrijfsvoering en om juridische problemen te vermijden. Tenslotte worden de deelnemers uitgenodigd om na de training een korte quiz te beantwoorden. Bij het behalen van een voldoende ontvangt de deelnemer het gepersonaliseerde ICC Certificaat van Deelname.

Voorlopig programma

13.55        

Online platform gaat open

14.00

Welkom en introductie

 

Vogelvlucht Incoterms® 2020
Algemene introductie Incoterms® 2020 regels. De Incoterms® 2020 bieden een algemeen raamwerk voor kopers en verkopers dat de wijzigingen in de handelsgebruiken weerspiegelt. Wat is de plaats van de ICC Incoterms® regels in de keten van internationaal zakendoen?

Waarom welke keuze: de Incoterms®  2020 regels toegelicht
De Incoterms® 2020 regels geven duidelijkheid en zekerheid aan uw bedrijf. Hoe maakt uw bedrijf optimaal gebruik van de nieuwste versie van de Incoterms® regels? Wat is de juiste toepassing voor specifieke bedrijfsactiviteiten? Hoe kies je de juiste Incoterms® regels? 

 15.30

Pauze

De relatie tussen leveren en betalen
De Incoterms® 2020 regels zijn niet weg te denken uit het handels- en documentair betalingsverkeer. Wat is de juiste toepassing en wat zijn de voordelen van het dagelijks gebruik van de ICC Incoterms® 2020 regels mbt het betalingsverkeer? Per regel komen de rechten en verplichtingen van zowel koper als de verkoper aan bod.

 

Praktijkvoorbeelden over de Incoterms® 2020 regels
De Incoterms® 2020 regels geven duidelijkheid en zekerheid aan uw bedrijf. In de praktijk blijken er toch vragen te zijn over de wijze waarop de Incoterms® regels samenhangen met het transport, douane, verzekering, betalingsregelingen en ook de interne procedures en afspraken binnen het bedrijf. Aan de hand van praktijk voorbeelden bespreken we de aandachtspunten en valkuilen met betrekking tot de Incoterms® 2020 regels.

Q & A
Gelegenheid tot stellen van vragen aan het panel.

17.00

Afronding

Trainer
Hugo Verschoren, eigenaar goVer Trade Technologies Ltd., ICC Incoterms® Certified trainer, ICC Incoterms® deskundige, lid ICC Incoterms® en Banking werkgroepen

Doelgroep
Iedereen die zich met handel in goederen en leveringsvoorwaarden bezighoudt, zoals kopers/ verkopers, importeurs, exporteurs, vervoerders, verzekeraars, advocaten en juristen.

PO-Point
Na deelname aan het online webinar is het is mogelijk om uw PO-punten aan te vragen door een e-mail te sturen met uw verzoek naar info@icc.nl waarna u een quiz krijgt opgestuurd. Bij het behalen van een voldoende krijgt u het certificaat, conform de NOvA.

Registratie fee
EUR 250,- (excl. 21% btw) p.p. voor ICC leden.
EUR 450,- (excl. 21% btw) p.p. voor niet-ICC leden

Registratie
Registratie is verplicht en kan uitsluitend via Incoterms2020.nl of door hier te klikken;  EUR 450,- (excl. 21% btw) p.p. voor niet-ICC leden. EUR 250,- (excl. 21% btw) p.p. voor ICC leden. Zodra het maximumaantal plaatsen is bereikt, sluit de registratie. U kunt tot  uiterlijk13 oktober 2021 kosteloos annuleren mits per e-mail bij ICC Nederland, info@icc.nl. Deelnemers die daarna annuleren zal de volledige som in rekening worden gebracht. Zie de algemene voorwaarden op icc.nl.