ICC verwelkomt klimaatplannen van de Biden-regering

ICC SG John Denton reageerde positief: “Fantastisch om te zien dat Amerika leiderschap toont in de aanpak van klimaatverandering. Het bedrijfsleven is zich bewust van de noodzaak van ambitieuze doelstellingen. Het is hierbij een grote uitdaging om deze klimaatplannen aan te laten sluiten bij de behoeftes het MKB.”

ICC maakt zich sterk voor het klimaat, onder andere door nauwe samenwerking tussen de publieke en private sector op het gebied van klimaat te bevorderen. De ICC-standaarden en aanbevelingen voor duurzaam en verantwoord ondernemen. Als vertegenwoordiger van het internationale bedrijfsleven bij de VN-klimaatorganisaties, de UNFCCC en de IPCC, heeft ICC een actieve bijdrage geleverd aan de vorming van de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling (SDGs).

Bedrijven dragen bij aan duurzaamheid

ICC startte onlangs de SME Climate Hub, die midden- en kleinbedrijven handreikingen biedt voor duurzaam ondernemen. Meer informatie  over de SME Climate Hub vindt u op https://smeclimatehub.org/.

Het rapport ‘Competition Policy and Environmental Sustainability’ doet beleidsaanbevelingen over de rol van mededingingsrecht in het behalen van de klimaatdoelstellingen. U kunt het rapport kosteloos downloaden via: https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/12/2020-comppolicyandenvironmsustainnability.pdf

Een overzicht van de activiteiten van ICC op het gebied van duurzaamheid en klimaat vindt u op https://www.icc.nl/klimaat-duurzaamheid/.