Vanaf 1 juli treden Martje Verhoeven-de Vries Lentsch (De Brauw) en Thomas Stouten (Houthoff) aan als de nieuwe Nederlandse leden van de ICC International Court of Arbitration. Zij nemen de taken over van de voormalige Court leden Marieke van Hooijdonk (Allen & Overy) en Rogier Schellaars (Van Doorne). Martje en Thomas zijn benoemd voor een termijn van drie jaar. Marnix Leijten (De Brauw) treedt per 1 juli af als Vice-President van de Court. Hiermee komt een einde aan een lange betrokkenheid van hem aan de Court, nadat hij sinds 2005 drie termijnen actief was als lid van de Court.

De ICC International Court of Arbitration, ook wel de ‘ICC Court’, is één van de meest bekende en gerespecteerde arbitrageinstituten ter wereld op het gebied van commerciële arbitrage. De ICC Court bestaat uit meer dan 100 leden afkomstig uit 90 landen en heeft sinds haar oprichting in 1923 ruim 26.000 zaken afgehandeld. Uit onderzoek onder gebruikers komt de ICC Court al 15 jaar op rij naar voren als ‘’s werelds meest gewaardeerde arbitrage instituut’. De ICC Court is het enige arbitrageinstituut ter wereld dat voorziet in een toetsing (‘scrutiny’) van het arbitrale vonnis door leden van de ICC Court en waarborgt daarmee de kwaliteit van de arbitrage.

ICC Nederland feliciteert Martje Verhoeven-de Vries Lentsch en Thomas Stouten van harte met hun benoeming en wenst hen veel succes in hun nieuwe rol.