In de ICC Policy Primer on Cybersecurity komen de belangrijkste problemen en uitdagingen op het gebied van cybersecurity ten aanzien van het bedrijfsleven en de samenleving aan bod. Met het bieden van dit overzicht van de risico’s heeft ICC tot doel vanuit het internationale bedrijfsleven tot beleidsaanbevelingen te komen. Aanleiding hiervoor is dat verschillende stakeholders onvoldoende bewust zijn over de risico’s en de gevolgen van cybercriminaliteit onvoldoende is dat er veel ruimte is voor samenwerking tussen de verschillende stakeholders.

Naar voren komt dat de hedendaagse uitdagingen verband houden met een gebrek aan een gemeenschappelijke zienswijze over de dreigingen en het concept cybersecurity, een gebrek aan een (inter)nationale gemeenschappelijke en effectieve interpretatie van normen en wetten, tekortkomingen in maatregelen gericht op een opbouw van capaciteit en vertrouwen, en een verstikkend effect van reacties van regelgevende autoriteiten. Het is daarom zaak dat het bedrijfsleven en overheden hun samenwerking intensifiëren om het internet beter te beveiligen en adequaat te reageren op het brede, en groeiende, scala van cybersecuritydreigingen voor het wereldwijde internet.

De ICC Policy Primer on Cybersecurity kunt u hier kosteloos downloaden.

Met het oog op de toenemende stroom van cyberaanvallen werkt ICC wereldwijd nauw samen met overheden en bedrijven om tot een ​​gemeenschappelijk begrip van een robuust cyberbeveiligingsbeleid te komen. Meer weten over wat ICC doet op het gebied van digitale economie? Kijk dan op deze pagina.