Benut kansen van digitale technologieën

Digitalisering kan internationaal zakendoen vereenvoudigen en zo bijdragen aan het revitaliseren van de economie. Door internationale handelstransacties efficiënter te organiseren, kunnen transactiekosten op termijn drastisch worden verlaagd.

Het ICC Digital Trade Standards Initiative (DSI) heeft tot doel tot een verdere standaardisatie van dataformaten van B2B en B2G processen te komen voor digitale handelstransacties in de internationale toeleveringsketens. Deze afspraken maken het onder andere mogelijk om transacties te verrichten zonder tussenkomst van derden, wat leidt tot efficiëntere en transparantere (handels) transacties. Zo kan de kans op fraude en corruptie in de internationale toeleveringsketens worden teruggebracht. Ook blijft het nodig internationaal in te zetten op het vereenvoudigen van douane en andere grensprocedures waarbij digitalisering een belangrijke rol speelt.

Het (her)gebruik van data biedt kansen voor ieder type organisatie, groot of klein. De afgelopen jaren hebben gelijktijdig een aantal technologische veranderingen met betrekking tot hoeveelheid, snelheid, verscheidenheid en betrouwbaarheid van data plaatsgevonden die gecombineerd tot gevolg hebben dat bedrijven veel meer met data kunnen doen. Met behulp van big data en Artificial Intelligence kunnen bedrijfsprocessen en producten worden geoptimaliseerd en bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken als veiligheid, gezondheidszorg en duurzaamheid worden geleverd, uiteraard op een verantwoordelijke manier met respect voor privacy van individuen, geholpen door eenduidige internationale regelgeving. Voorwaarde is eenduidige privacyregelgeving en standaarden die de consument beschermen terwijl bedrijven de mogelijkheden van data-innovatie kunnen blijven onderzoeken en ontwikkelen. Op dit moment leiden de verschillen in mondiale regelgeving op dit vlak tot rechtsongelijkheid, verschil in rechtsbescherming van de consument alsook tot onduidelijkheid voor bedrijven die handelsbeperkingen tot gevolg kunnen hebben.

Teneinde de mogelijkheden van de nieuwe technologieën ten volle te kunnen blijven benutten dient Nederland haar positie als digitale mainport te behouden. De capaciteit van de digitale verbindingen met de rest van de wereld dienen up-to-date te blijven.

Overheden en het internationale bedrijfsleven zien zich in toenemende mate geconfronteerd met de uitdagingen van cybercriminaliteit. Criminelen hebben belang bij het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot informatiesystemen van bedrijven en overheden om zo vertrouwelijke data (persoonlijke gegevens, contracten, intellectueel eigendom, etc.) te verkrijgen of zich toegang te verschaffen tot fondsen. Het is onverminderd belangrijk dat bedrijven én overheden in deze tijd waarin zij kwetsbaar zijn voor bedrijfsspionage, cyberaanvallen en hacking, zich bewust zijn van deze risico’s. Preventieve maatregelen tegen cybercrime behoeven onverminderd aandacht door een integrale benadering waarbij bewustwording, publiek-private samenwerking en de aanpak van cybercrime samenkomen.

Prioriteiten

  • Het is essentieel dat de overheid de juiste randvoorwaarden schept om de kansen van digitalisering te kunnen verzilveren en om de risico’s van hacken, bedrijfsspionage en cybercrime in te dammen. De Nederlandse overheid dient uiterlijk in 2022 tot een standaard te komen voor de wijze waarop de Nederlandse overheid en vanuit Nederland internationaal bedrijven informatie delen om digitale calamiteiten te bestrijden en de weerbaarheid te vergroten.
  • Nederland zou in de periode 2021-2024 capaciteit beschikbaar moeten stellen ten behoeve van de Global Alliance for Trade Facilitation en zo haar kennis moeten inzetten voor het vereenvoudigen en digitaliseren van douane- en andere grensprocedures.
  • Nederland zou in het licht van de problemen met naleving van privacywetgeving na het Schrems II arrest moeten inzetten op nieuwe concepten, zoals datadelen, het continu stromen – in plaats van opslaan en hamsteren – van data en het borgen van transparantie over deze processen voor afnemers en leveranciersketens.