Mirjam Bakker-Vergouw, Chief Compliance Officer bij ABN AMRO, is per 1 september 2021 aangetreden als voorzitter van ondernemersorganisatie ICC Nederland en neemt hiermee het stokje over van Henk Broeders. De vereniging, die onderdeel uitmaakt van mondiale ondernemersorganisatie ICC The world business organization, versterkt met haar aanstelling de focus op het bevorderen van zakelijke integriteit en duurzaamheid.

‘Ik ben vereerd dat ik deze rol mag vervullen en zie ernaar uit om samen met de leden de ambities van de grootste mondiale ondernemersorganisatie ter wereld te verwezenlijken’, zegt kersvers voorzitter Bakker-Vergouw. Het gedachtegoed van ICC zit in haar DNA, benadrukt Bakker-Vergouw zelf: ‘ICC beschouwt een goed klimaat voor internationaal zakendoen en eerlijke concurrentie als dé  pilaren van duurzaamheid en groei. Die overtuiging zit bij mij ook heel diep en daar zet ik mij graag met hart en ziel voor in.’ De rol van integriteit en vertrouwen is cruciaal voor internationale handel. Bij ABN AMRO geeft Bakker-Vergouw sinds juni 2020 leiding aan de Compliance functie en eerder was zij werkzaam bij SBM Offshore, Aegon, ABB en de (destijds) Koninklijke Hoogovens.

ICC Nederland omarmt duurzaam zakendoen met nieuwe beleidsprioriteiten
ICC Nederland zet de komende jaren vol in op duurzaamheid in de keten, eerlijk zakendoen en het vereenvoudigen van internationaal zakendoen door digitalisering. Bakker-Vergouw was nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe ICC beleidsagenda Prioriteiten in WereldZaken 2021-23 en is overtuigd van de nieuwe koers: ‘Het Nederlandse bedrijfsleven dient met al haar kennis en sterke internationale oriëntatie het goede voorbeeld te geven bij het oplossen van mondiale uitdagingen’. ICC bundelt die denkkracht en zet haar ideeën en suggesties internationaal in als vaste gesprekspartner van de VN en de WTO rond vraagstukken van milieu, energie, mensenrechten en handel aldus Bakker-Vergouw. Of bij het bestrijden van corruptie.

ICC Nederland traint ondernemers, handels bevorderende brancheorganisaties en ambassadeurs over de risico’s van corruptie bij internationaal zakendoen. Dat typeert de multi-stakeholder aanpak van ICC. Een ander goed voorbeeld is het succesvolle ICC initiatief de Week van de Integriteit. Ook heeft ICC de afgelopen eeuw bekendheid verworven met tal van mondiale standaarden, waaronder de ICC Incoterms® regels, de Letters of Credit (UCP600), Marketing en Advertising Code, modelcontracten en andere standaarden en praktische richtlijnen voor bedrijven die grensoverschrijdend zakendoen.

ICC Nederland 100 jaar
Bakker-Vergouw begint haar voorzitterschap in een jaar waarin ICC Nederland precies één eeuw bestaat. Na de Eerste Wereldoorlog besloot een groep ondernemers om ICC op te richten met de overtuiging dat handel de kans op oorlog doet verkleinen. Tot op de dag van vandaag staan zij bekend als de Merchants of Peace.

‘De overtuiging van ICC’s oprichters kenmerkt nog steeds ICC’s missie en is door de huidige geopolitieke spanningen actueler dan ooit’, benadrukt Bakker-Vergouw, die de eerste vrouwelijke voorzitter wordt van ICC Nederland. Op 9 december is er in het kader van het jubileum een feestelijk diner met tal van prominente gasten uit het internationale zakenleven, onder wie Larry Fink, CEO van Blackrock.

Afscheid Henk W. Broeders als voorzitter
Met het aantreden van Mirjam Bakker-Vergouw als voorzitter neemt Henk Broeders (vmlg. Executive Board Member Capgemini S.A.) na ruim tien jaar voorzitterschap afscheid van ICC Nederland. Onder zijn voorzitterschap kwam de focus van ICC Nederland te liggen op corruptiebestrijding en integer zakendoen. Zo startte ICC Nederland met de Week van de Integriteit in 2016, het multi-stakeholder initiatief dat tot doel heeft om kennisuitwisseling te stimuleren en het debat over integriteit te bevorderen. Inmiddels is het concept van de Week ook door andere landen omarmt.