Van 1 t/m 13 november 2021 organiseert ICC in het kader van de UN Climate Change Conference (COP26) het ‘ICC Make Climate Action Everyone’s Business Forum’. Bij dit unieke, virtuele forum komen meer dan 10,000 deelnemers uit ruim 100 landen samen om hun klimaatambities en acties op elkaar af te stemmen. Het forum stimuleert dialoog tussen MKB’ers en multinationale ondernemingen uit een veelheid aan sectoren en beleidsmakers betrokken bij het VN-onderhandelingsproces. Ook zullen vertegenwoordigers van lokale overheden en hoofden van VN-agentschappen aanwezig zijn.

Onder meer het faciliteren van duurzame ketens, het opschalen van klimaatfinanciering, het benutten van duurzame innovatie en het ontwikkelen van effectieve CO2-beprijzingsmechanismen staat centraal. Doel van het forum is om klimaatambities om te zetten in concrete acties. Het programma bestaat uit een breed scala aan inhoudelijke sessies georganiseerd door organisaties als EY, UNICEF, de International Trade Centre en de Global Alliance for Trade Facilitation.

Meer informatie over het programma en over de wijze van registratie vindt u hier.

Heeft u vragen over het ‘ICC Make Climate Action Everyone’s Business Forum’? Neem dan contact op  met Geoffroy Feij, feij@icc.nl