In de ICC Sustainable Export Finance Report stelt ICC dat exportfinanciering sterk kan bijdragen aan het realiseren van de SDGs. Doel van dit rapport is om een schets te geven van de huidige stand van zaken voor wat betreft duurzame exportfinanciering en om het aandeel van exportfinanciering bestemd voor duurzame activiteiten sneller te doen laten groeien. Er wordt immers geschat dat jaarlijks 5 tot 7 biljoen dollar aan investeringen nodig is om de doelen gesteld in de SDGs te kunnen behalen in 2030.

De financiële sector heeft grote stappen gezet heeft in het mobiliseren van investeringen om de duurzaamheidsdoelen te behalen. Ondanks dat het potentieel van investeringen in duurzame export significant is, blijft dit echter grotendeels onbenut. Het rapport stelt dat dit komt doordat exportkredietagentschappen (ECA’s) onvoldoende als katalysator fungeren om dergelijke investeringen te stimuleren. Volgens het rapport bevinden ECA’s zich echter juist in een uitgelezen positie om duurzame grootschalige infrastructuurprojecten mogelijk te maken en om ontwikkelingslanden toegang te geven tot nieuwe, baanbrekende technologieën. Export dient niet langer los gezien te worden van de toezeggingen van regeringen aan de SDGs en de afspraken van het Parijsakkoord, maar zou volledig geïntegreerd moeten worden in strategieën van overheden om deze afspraken na te komen.

De ICC Sustainable Export Finance Report kunt u hier kosteloos downloaden.

Bent u geïnteresseerd om lid te worden van de ICC Banking commissie? Neem dan contact op met Geoffroy Feij, feij@icc.nl.