Uit de ICC Carbon Pricing Principles die ICC in Glasgow tijdens COP26 heeft gelanceerd, blijkt dat er sprake is van groeiende fragmentatie van koolstofprijsmechanismen. Momenteel zijn er immers 60 verschillende nationale mechanismen van kracht en het tegengaan van fragmentatie heeft een positief effect op zowel klimaat als economie. De ICC Carbon Pricing Principles bevat input van meer dan 200 internationaal opererende bedrijven en van het wereldwijde ICC netwerk dat actief is in ruim 130 landen.

In het rapport zijn 3 belangrijke thema’s geïdentificeerd rondom koolstofprijsmechanismen. Allereerst maakt de fragmentatie in koolstofprijsmechanismen het moeilijker voor bedrijven om internationaal zaken te doen en riskeert om gestelde klimaatdoelstellingen te vertragen. Ten tweede is het zaak dat de mechanismen zich exclusief richten op het verminderen van emissies zonder andere doelen na te streven, zoals het verhogen van overheidsinkomsten. Tot slot dienen de kaders van de mechanismen goed te worden afgestemd met andere beleidsontwikkeling van overheden op gebieden als schone energie en vennootschapsbelasting. Aan de hand van deze thema’s heeft ICC 10 principes met beleidsaanbevelingen gedaan om de effectiviteit van mechanismen te verhogen, onder andere over betere afstemming met overheidsmaatregelen en het creëren van een betrouwbaar en voorspelbaar raamwerk. Dit biedt beleidsmakers concrete handvatten voor een toekomstige wereldwijde koolstofprijs.

Tijdens de lancering van het rapport, bij een informeel dialoog van Ministers van Financiën bij COP26, sprak ICC Secretaris-generaal John W. H. Denton AO als volgt: “We hebben de afgelopen dagen veel gehoord over de noodzaak voor overheden om meer ‘ambitie’ te tonen, maar een essentiële toevoeging is dat ze slim moeten zijn in het vormgeven van beleidsinstrumenten die klimaatactie versnellen. De ervaring van bedrijven laat ziet dat er genoeg ruimte is om de vormgeving van koolstofprijsmechanismen te verbeteren, zodat overheden verder en sneller kunnen gaan in hun plannen om hun koolstofuitstoot terug te dringen.”

Het volledige rapport kunt u hier kosteloos downloaden.