Tijdens COP26 heeft ICC de eerste stap gezet om tot internationale standaarden voor duurzame handel en duurzame handelsfinanciering te komen. In de position paper ‘Standards for Sustainable Trade & Sustainable Trade Finance, A roadmap and vision for industry, policymakers and traders worldwide’, uitgebracht in samenwerking met de Boston Consulting Group, doet ICC een concreet voorstel voor een raamwerk om de duurzaamheid van een handelstransactie te beoordelen.

In tegenstelling tot andere activaklassen, zoals obligaties, bestaan er momenteel geen standaarden die financiële instituties kunnen toepassen om duurzaamheidsprestaties van handelsfinancieringstransacties te meten. Dit terwijl de jaarlijkse waarde van deze markt op 5 biljoen dollar wordt geschat. Bestaande standaarden focussen op financiële instrumenten en zijn daarmee niet toepasbaar op de verborgen complexiteiten van internationale handel. Zo kunnen specifieke goederen op zichzelf niet duurzaam zijn, maar wel bedoeld zijn voor duurzame doeleinden en vice versa. Het voorgestelde raamwerk van ICC heeft als doel om dergelijke complexiteiten te doorbereken en om uiteindelijk de rol van internationale handel te vergroten bij het behalen van internationale klimaatdoelstellingen.

In de position paper komt een aantal zaken aan bod: de huidige hypotheses voor doelstellingen, principes en definities met betrekking tot duurzame handel en handelsfinanciering, het voorziene draaiboek tot en met de implementatie, een inleiding van de beoordelingsprocedure voor duurzame handel en een visie op het toepassen van normen om een dergelijke procedure mogelijk te maken.

De ‘Standards for Sustainable Trade & Sustainable Trade Finance, A roadmap and vision for industry, policymakers and traders worldwide’ kunt u hier kosteloos de downloaden. Lezers van de position paper worden uitgenodigd om feedback te geven op het voorgestelde raamwerk.

Bent u geïnteresseerd om lid te worden van de ICC Banking commissie of van de ICC Environment and Energy commissie? Neem dan contact op met Geoffroy Feij, feij@icc.nl.