In aanloop naar COP26 lanceerde ICC de ‘ICC Carbon Pricing Principles’. Momenteel zijn er immers 60 verschillende nationale koolstofprijsmechanismen van kracht en is er sprake van fragmentatie. Volgens ICC heeft het tegengaan van fragmentatie een positief effect heeft op zowel klimaat als economie. Met de ICC Carbon Pricing Principles doet ICC beleidsaanbevelingen om de effectiviteit van mechanismen te verhogen, onder andere over betere afstemming met overheidsmaatregelen en het creëren van een betrouwbaar en voorspelbaar raamwerk. Dit bood beleidsmakers concrete handvatten voor een toekomstige wereldwijde koolstofprijs bij COP26 en biedt hen inspiratie bij toekomstige discussies.

Nadat de deelnemende landen bij COP26 tot een overeenkomst waren gekomen, toonde John W.H. Denton AO, Secretaris-generaal bij ICC, zich kritisch over de inhoud van de overeenkomst op het vlak van koolstofmechanismen: ‘Wij maken ons grote zorgen dat de operationele regels rond handel in emissierechten onvoldoende houvast bieden om de totstandbrenging van internationale koofstofprijsmechanismen mogelijk te maken en de wereldeconomie snel koolstofvrij te maken. De implementatie van de regels zal zorgvuldig moeten uitgevoerd en we dringen daarom aan op overleg en nauwe betrokkenheid van de private sector om de potentiële waarde in termen van duurzaamheid en economie te maximaliseren.’

De ‘ICC Carbon Pricing Principles’ kunt u hier kosteloos downloaden.

Bent u geïnteresseerd om lid te worden van de ICC Environment and Energy commissie of van de ICC Taxation commissie? Neem dan contact op met Geoffroy Feij, feij@icc.nl.