Er zijn aanzienlijke hiaten in het wereldwijde handelsfinancieringssysteem, vooral ten nadele van het midden- en kleinbedrijf (MKB). Dit stelt ICC in het rapport ‘Reconceiving the global trade finance ecosystem’. Volgens ICC reageert het systeem relatief traag op verregaande digitalisering van financiële en commerciële diensten en is het daarmee complex.

Handelsfinanciering is onmisbaar voor bevordering van internationale handel. Financiële instellingen bieden financieringen aan ongeveer 40 procent van de goederen die wereldwijd worden verhandeld. Het totale handelsfinancieringstekort wordt geschat op 1,7 biljoen dollar, maar met name voor het MKB is handelsfinanciering essentieel om handel te kunnen drijven. Waar grote multinationale ondernemingen in toenemende mate in staat zijn te profiteren van digitale technologieën, gaat dit als gevolg van fragmentatie en beperkte financiële middelen niet altijd op voor MKB’ers. Uit onderzoek blijkt echter dat 40 procent van de financieringsaanvragen van het MKB wordt geweigerd.

Tegen deze achtergrond heeft ICC’s Advisory Group, in samenwerking met Fung Business Intelligence en McKinsey & Company, het rapport uitgebracht, waarbij onder andere gekeken naar globale standaarden en naar het bevorderen van duurzaamheid en inclusie in het globale systeem van internationale handel. Volgens John W.H. Denton AO, Secretaris-generaal van ICC, is het “tijd om te stoppen met het plakken van pleisters en om de noodzaak in te zien van grootschalige hervormingen en effectieve digitalisering van een markt die momenteel niet in staat is om aan de behoefte van de economische realiteit te voldoen.”

Het rapport ‘Reconceiving the global trade finance ecosystem’, kunt u hier kosteloos downloaden.

Bent u geïnteresseerd om lid te worden van de ICC Banking commissie? Neem dan contact op met Geoffroy Feij, feij@icc.nl.