Voor een duurzamere wereld is de transitie van een lineair, extractief model naar een circulaire economie essentieel. In het rapport ‘Circular Economy and International Trade: Options for the World Trade Organization’ stelt ICC echter dat regels in het internationale handelsverkeer het potentieel van deze transitie belemmeren en dat dit het voor internationaal opererende bedrijven complex maakt om de circulaire aanpak te implementeren in hun gehele handelsketen. Zo is er bijvoorbeeld geen internationale of Europese standaard over wat (recyclebaar) afval is en verschilt dit sterk per jurisdictie. Daarnaast zijn er handelsbelemmeringen op recyclebaar afval die de prijs voor een circulaire aanpak kunnen opdrijven.

In het rapport doet ICC verschillende beleidsaanbevelingen aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om handelsfricties aan te pakken om zo tot een wereldwijde circulaire economie te komen. Onder andere stelt ICC het verlagen van invoerheffingen op goederen en diensten die bijdragen aan de ontwikkeling van de circulaire economie en het definiëren van gemeenschappelijke principes of best practices om onbedoelde gevolgen van nationale regelgeving te beperken centraal.

Het volledige rapport kun u hier kosteloos downloaden.

Meer weten over wat ICC Nederland doet op het gebied van handel en investeren? Neem dan op kijkje op deze pagina.