Na de inval van Rusland in Oekraïne heeft ICC namens het wereldwijde bedrijfsleven een verklaring afgegeven waarin de inval sterk wordt veroordeeld. John Denton, Secretaris-generaal van ICC, zei hier het volgende over:

“Als organisatie die is opgericht om vrede en welvaart te bevorderen door internationale handel en internationaal recht te bevorderen, veroordelen wij de schending van het internationaal recht door Rusland in de sterkst mogelijke bewoordingen. We roepen Rusland op om de militaire actie onmiddellijk te staken, zijn troepen terug te trekken uit Oekraïne en over te gaan op diplomatieke middelen.”

De oorlog in Oekraïne dwingt het internationale bedrijfsleven ertoe zichzelf de vraag te stellen wat het kan of moet doen om het faciliteren van de Russische oorlogsmachine te vermijden/om het einde van deze oorlog te bespoedigen. In dit kader past in de eerste plaats uiteraard het naleven van opgelegde sancties maar verdergaande handelingen zijn denkbaar die per bedrijfstak kunnen verschillen. Te denken valt aan het schorsen of beëindigen van lidmaatschappen, samenwerkingsverbanden en zakelijke transacties die misschien op dit moment niet door sancties zijn getroffen maar de voortzetting waarvan mogelijk verkeerde signalen zou kunnen geven. Ieder bedrijf zal zijn eigen afwegingen moeten maken en daarbij bedenken welke betekenis het zakendoen heeft in het licht van deze oorlog.

ICC Nederland is graag beschikbaar voor vragen die in dit verband leven onder haar leden en voor het delen van inmiddels opgedane ervaringen.