Een goed functionerend klokkenluiderssysteem staat aan de basis van corruptiebestrijding in de private sector. Werknemers zijn vaak de eersten die (risico’s van) onrechtmatigheden herkennen en daarom goed in staat hierover te rapporteren. Het is daarom voor zowel klokkenluiders als voor bedrijven van belang dat er een gedegen klokkenluiderssyteem aanwezig is. De ICC 2022 Guidelines on Whistleblowing bieden praktische handvatten voor de implementatie hiervan.

Volgens ICC hoort juiste omgang met klokkenluiders in de bedrijfscultuur verankerd te zijn. De richtlijnen zijn dan ook toepasbaar op alle bedrijven. De ICC 2022 Guidelines on Whistleblowing bouwen voort op de ICC 2008 Guidelines on Whistleblowing. Hema Lehocky, Co-Chair van de ICC Working Group on Whistleblowing Guidelines, onderstreept de relevantie van de herziening: ‘Bedrijven worden vandaag de dag afgerekend op hun omgang met klokkenluiders en hoe goed zij omgaan met meldingen en zorgen over misstanden die hen onder de aandacht worden gebracht.’

Onderschrijvend dat het niet vervolgen van klokkenluiders de basis is voor een effectief en vertrouwd klokkenluiderssysteem, gaan de richtlijnen in op: het toestaan van anoniem rapporteren; het accepteren van rapportage door derden of de samenleving en andere criteria die van belang zijn voor het vormgeven van een gedegen klokkenluiderssysteem.

Het volledige document kunt u hier kosteloos downloaden.

Meer weten over wat ICC Nederland doet op het gebied van anti-corruptie? Neem dan op kijkje op deze pagina.