Voorafgaand aan de G20-bijeenkomst met de ministers van Financiën medio juli, roept ICC op schuldbetalingen voor alle landen in nood op te schorten. Dit zou een wereldwijde schuldencrisis voorkomen.

Veel ontwikkelingslanden zijn ernstig blootgesteld aan de inflatoire effecten van de oorlog in Oekraïne op wereldwijde markten. Vaak is er weinig tot geen fiscale ruimte om bedrijven en gezinnen te ondersteunen in het kader van de stijgende voedsel- en energieprijzen. Het risico bestaat daarnaast dat een schuldencrisis in ontwikkelingslanden internationale handel en toeleveringsketens verstoort. Tegen deze achtergrond dringt ICC bij de ministers van Financiën van de G20-landen aan op de volgende zaken:

1. Herstel het ‘G20 Debt Service Suspension Initiative’ voor een éénjarige periode. Idealiter omvat dit brede geschiktheidscriteria om schuldverlichting aan alle landen in nood te bieden.
2. Stel een tijdgebonden routekaart in om overeenstemming te bereiken over verbeteringen aan de ‘Common Framework for Debt Treatment’. Dit dient uiterlijk op de G20
3. Bereik overeenstemming over uitgifte van ‘IMF Special Drawing Rights’, van minstens USD 650 miljoen, in combinatie met aanvullende toezeggingen.

ICC secretaris-generaal John W.H. Denton AO onderstreept het belang van deze acties: “Als de schuld- en liquiditeitsbehoeften van ontwikkelingslanden de komende maanden niet snel worden aangepakt, brengt het mogelijk miljoenen levens in gevaar. Ook ondermijnt dit het prille herstel van de wereldeconomie van de negatieve effecten van de COVID-19 pandemie.”