Voor het Nederlandse bedrijfsleven is gemoderniseerde wet- en regelgeving van belang om de vruchten te kunnen plukken van de digitalisering van handel. Met het wetsvoorstel ‘Invoering elektronisch vervoersbestand’ zou Nederland echter geen gelijke tred houden met internationale ontwikkelingen rond de digitalisering van vervoersdocumenten. Het voorstel bevat regels voor elektronische vervoerbestanden, maar heeft hierbij geen oog voor de Model Law on Electronic Transferable Records (MLETR) van de United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Implementatie van de MLETR maakt het gebruik van elektronisch overdraagbare documenten over grenzen heen juridisch mogelijk. Internationaal opererende bedrijven zouden hierdoor profiteren van minder onnodige complexiteit en minder administratieve lasten bij zakendoen in het buitenland.

Punt van zorg is dat het wetsvoorstel zich baseert op de Rotterdam Rules in plaats van de MLETR. Dit verdrag beschrijft de rechten en plichten van de partijen die belang hebben bij het zeevervoer van goederen en treedt in werking bij ratificatie van 20 landen van het verdrag. Met vijf ratificerende landen sinds 2008 lijkt inwerkingtreding echter onwaarschijnlijk. Bovendien heeft het Nederlandse internationale bedrijfsleven baat bij de meer alomvattende, geharmoniseerde benadering van de MLETR. Met implementatie van de modelwet zou Nederland ook beter aansluiten bij internationale ontwikkelingen. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk ontwikkelen inmiddels wet- en regelgeving op basis hiervan. Ook is het belang van implementatie van de MLETR onderstreept in de laatste twee G7-slotverklaringen.

ICC zet zich in voor harmonisatie en digitalisering van het wereldwijde handelsklimaat. ICC Nederland heeft daarom gereageerd op de internetconsultatie en gepleit voor implementatie van de MLETR. De reactie van ICC Nederland op het wetsvoorstel vindt u hier.