Anti-corruptie

Corruptie bedreigt niet alleen de integriteit van de markt, maar ondermijnt ook eerlijke concurrentie, verstoort het publieke vertrouwen en ondermijnt de rechtsstaat. Betaling van steekpenningen bij zakelijke transacties leidt tot verlies van transparantie en verstoort eerlijke concurrentie. Alleen een systeem dat vrij is van corruptie maakt het mogelijk voor alle deelnemers om te concurreren onder gelijke omstandigheden, bijvoorbeeld bij (internationale) aanbestedingen. Daarnaast kost corruptie de samenleving veel geld. Schattingen van het World Economic Forum tonen aan dat de kosten van corruptie jaarlijks gelijk staan aan meer dan 2% van het mondiale BBP, wat neerkomt op USD 1,5 biljoen per jaar. Hiervan wordt USD 1 biljoen betaald aan steekpenningen.

Eerlijk zakendoen, zonder corruptie
Een groot, mondiaal probleem als corruptie kun je niet alleen oplossen. Daarom werkt ICC Nederland samen met ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en de Rijksoverheid. De brochure Eerlijk zakendoen, zonder corruptie, is een resultaat van die samenwerking. Met de tips uit deze brochure zetten ondernemers de eerste stappen richting een goede bedrijfscultuur, waarin medewerkers gestimuleerd worden op een integere wijze internationaal zaken te doen.

Inzet op beleid en opstellen van richtlijnen
Al sinds 1977 neemt de ICC, de grootste ondernemersorganisatie ter wereld, het voortouw in het bevorderen en bewerkstelligen van integriteit in het internationaal zakelijk verkeer. Deze pioniersrol van ICC geeft haar al vroege bewustzijn weer van de schadelijke effecten van corruptie. ICC is representant van het bedrijfsleven bij internationale initiatieven op het gebied van de bestrijding van corruptie waaronder de OESO en de VN. De belangrijkste doelstelling van ICC op dit gebied is om zelfregulering te stimuleren wanneer het bedrijfsleven te maken krijgt met problemen rondom afpersing en omkoping. ICC stelt niet alleen corruptie aan de kaak, maar ontwikkelt ook maatregelen en standaarden ter bestrijding ervan. U vindt deze in de rechterkantlijn.

Week van de Integriteit
ICC Nederland is initiatiefnemer van de nationale Week van de Integriteit welke plaatsvindt van 1 t/m 9 december. Doel van de Week van de Integriteit is aandacht te vragen voor het belang van integriteit. Dit initiatief wil mensen hiervan bewust maken en integer gedrag bevorderen, op de werkvloer en in de bestuurskamer, bij de overheid, in het bedrijfsleven en bij maatschappelijke organisaties. De Week brengt private en publieke partijen bijeen om gezamenlijk de impact te vergroten. Voor meer informatie, bezoek de website van de Week van de Integriteit.

Anti-Corruptie commissie
In Nederland bestaat een actieve CR & Anti-corruptie commissie, gevormd door Nederlandse integriteit en compliance experts, afkomstig uit bedrijfsleven en advocatuur. Nationale en internationale (beleids-)ontwikkelingen en ICC standpunten en standaarden staan hier centraal evenals de uitwisseling van kennis en ervaring van de commissieleden (en hun gasten). ICC Nederland is gesprekspartner van de Nederlandse overheid bij de vorming van beleid. Ook schuift ICC Nederland aan bij de zogenoemde country monitoring reviews van de OESO.

Voor meer informatie over de ICC werkzaamheden op het terrein van Anti-corruptie kunt u contact opnemen met ICC Nederland via info@icc.nl.

Nieuws

ICC Nederland lanceert Incoterms® 2020 regels!

ICC Nederland lanceert Incoterms® 2020 regels!

Op dinsdag 10 september lanceert de International Chamber of Commerce (ICC) de Incoterms® 2020, de wereldwijd erkende leveringsvoorwaarden voor de koop van goederen, die duidelijkheid en zekerheid verschaffen aan bedrijven over de hele wereld. De Incoterms® 2020 zijn toegankelijker en makkelijker in het gebruik,..

read more
ICC lanceert de nieuwe ICC Incoterms® 2020 website

ICC lanceert de nieuwe ICC Incoterms® 2020 website

In het jaar van haar 100 jarige jubileum, bereidt ICC zich voor op de officiële publicatie van de ICC Incoterms® 2020. De ICC Incoterms® 2020 zijn tot stand gekomen na consultatie van gebruikers waaronder economen, juristen, handelaren, vrachtvervoerders en bank- en verzekeringsexperts uit het netwerk…

read more