Arbitrage

Het ICC International Court of Arbitration, opgericht in 1923, heeft reeds meer dan 22.000 arbitragezaken afgehandeld en is daarmee de grootste en meest ervaren partij op het terrein van alternatieve commerciële geschillenbeslechting. Het ICC Hof is gevestigd in Parijs, met kantoren in New York en Hong Kong.

De ICC Arbitrageregels
Per 1 maart 2017 zijn de nieuwe ICC Arbitrageregels van kracht. Deze vervangen de Arbitrageregels die dateren uit 2012. Voor geschillen met een omvang tot 2 miljoen dollar geldt automatisch een versnelde en efficiëntere procedure.

De ICC Arbitrageclausule
Het ICC Hof van Arbitrage behandelt commerciële geschillen tussen partijen. Het verdient aanbeveling vooraf in uw overeenkomst de al de juiste arbitrageclausule op te nemen. In veel gevallen kan echter ook zonder deze clausule, alsnog besloten worden tot arbitrage via ICC.

Model clausule, Engels: “All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules”.

Verder worden, naast de arbitrageclausule in het contract, in de paragraaf geschillenbeslechting de volgende elementen opgenomen: het toepasselijk recht; de plaats van arbitrage (een stad in een land); de taal van arbitrage; het aantal arbiters (1 of 3).

Aanmelden van een zaak bij het ICC Hof
Arbitrageverzoeken dienen rechtstreeks bij het het ICC International Court of Arbitrationte worden aangemeld via arb@iccwbo.org. Heeft u vragen, dan kunt u zich (ook) richten tot het kantoor van ICC Nederland. Arbitrage en mediation publicaties

 

 

Download hier de PDF. Het (digitaal) beschikbaar stellen van de brochure Internationale Geschillenbeslechting – Inzicht in ICC arbitrage op andere domeinen dan www.icc.nl is niet toegestaan. Wel is het zonder meer toegestaan te verwijzen naar de relevante webpagina van ICC: www.icc.nl/arbitrage. De verspreiding van de brochure Internationale Geschillenbeslechting – Inzicht in ICC arbitrage is mede mogelijk gemaakt door:  

Nieuws

ICC Nederland lanceert Incoterms® 2020 regels!

Op dinsdag 10 september lanceert de International Chamber of Commerce (ICC) de Incoterms® 2020, de wereldwijd erkende leveringsvoorwaarden voor de koop van goederen, die duidelijkheid en zekerheid verschaffen aan bedrijven over de hele wereld. De Incoterms® 2020 zijn toegankelijker en makkelijker in het gebruik,..

read more

ICC lanceert de nieuwe ICC Incoterms® 2020 website

In het jaar van haar 100 jarige jubileum, bereidt ICC zich voor op de officiële publicatie van de ICC Incoterms® 2020. De ICC Incoterms® 2020 zijn tot stand gekomen na consultatie van gebruikers waaronder economen, juristen, handelaren, vrachtvervoerders en bank- en verzekeringsexperts uit het netwerk…

read more