Belastingen

Het internationaal opererende bedrijfsleven heeft behoefte aan een internationaal en transparant belastingsysteem. Thema’s die ICC actief volgt zijn exit taxes, tax transparancy en country-by-country reporting. Waarnemers bij ICC op dit dossier zijn onder meer de International Fiscal Association (IFA), de International Bar Association (IBA) en de International Stock Exchange Federation (FIBV). ICC werkt ook samen met de VN en de OESO voor het ontwikkelen van internationale belasting standaarden.

Ongecoördineerde unilaterale of bilaterale beslissingen van overheden kunnen leiden tot een vergroot risico op dubbele belastingheffing, ongelijke concurrentie en grotere onzekerheid over de gevolgen van internationale transacties op een manier dat internationaal zakendoen en investeren hindert.

ICC staat voor een transparante en gelijke behandeling van buitenlandse directe investeringen en winsten opdat belastingobstakels voor het doen van grensoverschrijdende handelstransacties worden geëlimineerd.

Een evenwichtig en voorspelbaar belastingklimaat is een van de Prioriteiten in WereldZaken. ICC onderstreept het belang van samenwerking tussen overheden op het gebied van belastingen. Samenwerking dient te worden uitgebreid. In bestaande en nieuwe verdragen dienen toereikende anti-misbruikbepalingen te worden opgenomen.

Voor nadere informatie over onze werkzaamheden op dit thema kunt u contact met ons opnemen.

Seminars