Beleid

Een internationaal gelijk speelveld en eerlijke concurrentie, dat is waar ICC zich sterk voor maakt.

ICC’s Prioriteiten in WereldZaken zijn de beleidsprioriteiten van ICC Nederland, nationaal en internationaal. De beleidsprioriteiten worden iedere twee jaar herzien.

Ons beleid komt tot stand in 12 commissies en circa 65 (tijdelijke) werkgroepen. Twee of drie keer per jaar komen de commissies samen in Den Haag. Meer dan 160 Nederlandse ondernemers en vertegenwoordigers zetten hun kennis en expertise in om nader invulling te geven aan een internationaal gelijk speelveld. Bijvoorbeeld door input te leveren bij beleidsdocumenten en (wets)voorstellen van de Nederlandse overheid, en door bij te dragen aan seminars.

Wilt u meer weten over ons beleidswerk, lees dan ICC’s Prioriteiten in WereldZaken of neem contact met ons op.

Seminars

ICC’s Prioriteiten in WereldZaken

Internationaal opererende ondernemingen, van uiteenlopend formaat, leveren een aanzienlijke bijdrage aan de Nederlandse werkgelegenheid en welvaart. Het is van groot belang dat handelsland Nederland zich actief inzet voor een gunstig klimaat voor internationaal zakendoen. Overheden kunnen met het verminderen van bureaucratie en het wegnemen van handelsbarrières een impuls geven aan de wereldhandel. Hun inzet op de thema’s van investeringsklimaat, digitale economie, anti-corruptie, vestigingsklimaat en stroomlijning van douaneprocedures heeft een directe invloed op economische groei en werkgelegenheid.
 
Klik hier voor de volledige beleidsagenda van ICC Nederland.

Klik op de thema’s voor meer informatie.

Bevorder vertrouwen in internationale handel en beïnvloed integer zakendoen
Internationale handel is van levensbelang voor Nederland. Onze open economie en werkgelegenheid zijn in aanzienlijke mate afhankelijk van de economische ontwikkelingen in Europa en de rest van de wereld. Lees meer…

Zet in op duurzaamheid en inspireer daarbij de gehele keten
Bedrijven die duurzaamheid in hun organisatie hebben verankerd, presteren beter. Zij onderscheiden zich op een positieve manier van de concurrentie. Het is een goede zaak dat investeerders en consumenten een duurzame bedrijfsvoering en duurzame producten steeds meer op waarde weten te schatten. Lees meer…

Benut kansen van digitale technologieën
Digitalisering kan internationaal zakendoen vereenvoudigen en zo bijdragen aan het revitaliseren van de economie. Door internationale handelstransacties efficiënter te organiseren, kunnen transactiekosten op termijn drastisch worden verlaagd. Lees meer…

Nieuws