Aankondiging vertrek Marijke Wolfs, algemeen secretaris ICC Nederland

Marijke Wolfs heeft aangekondigd dat zij afscheid neemt van ICC Nederland, onderdeel van ICC The world business organization. Daarmee legt zij ook haar taken neer van directeur-bestuurder van de Stichting Week van de Integriteit. Marijke Wolfs startte medio 2011 met...

VN prijst rol ICC bij totstandkoming akkoord graanexport via Zwarte Zee

Einde juli tekenden de VN, Turkije, Rusland en Oekraïne het exportakkoord voor graan, wat de weg vrij moet maken voor 20 miljoen ton graanexport uit Oekraïne via de Zwarte Zee. ICC waarschuwde al in een vroeg stadium voor het risico op een mondiale voedselcrisis bij...

Nederland dreigt de boot te missen bij digitalisering handel

Voor het Nederlandse bedrijfsleven is gemoderniseerde wet- en regelgeving van belang om de vruchten te kunnen plukken van de digitalisering van handel. Met het wetsvoorstel ‘Invoering elektronisch vervoersbestand’ zou Nederland echter geen gelijke tred houden met...

ICC roept de G20 op om wereldwijde schuldencrisis te voorkomen

Voorafgaand aan de G20-bijeenkomst met de ministers van Financiën medio juli, roept ICC op schuldbetalingen voor alle landen in nood op te schorten. Dit zou een wereldwijde schuldencrisis voorkomen. Veel ontwikkelingslanden zijn ernstig blootgesteld aan de inflatoire...