ICC Nederland neemt afscheid van vertrekkend collega Pip Smits

ICC Nederland collega Pip Smits, Coördinator Seminars en Events, zal per medio oktober de organisatie verlaten. Pip was verantwoordelijk voor de organisatie en marketing van de ICC seminars en webinars over actuele thema’s als sanctiewetgeving,...

Bericht van het secretariaat

Beste leden, Het blijven turbulente tijden, ook op geopolitiek vlak. Eerder deze zomer leidde dit tot de blokkade van graanexport uit Oekraïne met drastische gevolgen voor graan- en voedselprijzen en de voedselzekerheid, juist in kwetsbare gebieden. Reden voor ICC om...

Call for input: update ICC modelcontracten

Periodiek herziet ICC een aantal van zijn modelcontracten aan de hand van markt- en juridische ontwikkelingen. De ICC modelcontracten staan wereldwijd bekend om de kwaliteit, de uitgebalanceerde bepalingen en de internationale toepasbaarheid. Gebruik ervan maakt...

ICC start ontwikkeling richtlijnen over keuze ‘stay or leave’

ICC zal een project opzetten ter ontwikkeling van de ‘ICC Guidance on Responsible Business Exit, Continuance and Return in the Context of Geopolitical Shifts’. Het raamwerk heeft als doel om bedrijven concrete handvatten te bieden bij een terugtrekking...

Vijf vragen aan… de ICC Institute for World Business Law

Sybille de Rosny-Schwebel, Director, ICC Institute of World Business Law 1. What does the ICC Institute of World Business Law do in the area of international contracts? The ICC Institute of World Business Law, the International Chamber of Commerce think-tank, since...

DE NIEUWSTE ICC … Richtlijnen, beleidsstandpunten, standaarden

ICC publiceert met grote regelmaat nieuwe richtlijnen, beleidsstandpunten, aanbevelingen, standaarden, rapporten en vertalingen van eerder uitgebrachte publicaties. Hieronder vindt u een aantal van de meest recente publicaties: 1. ICC Standards for Sustainable Trade...