CR & Anti-Corruptie

Corruptie bedreigt niet alleen de integriteit van de markt, maar ondermijnt ook eerlijke concurrentie, verstoort het publieke vertrouwen en ondermijnt de rechtsstaat en democratische instituties. Betaling van steekpenningen bij zakelijke transacties leidt tot verlies van transparantie en verstoort eerlijke concurrentie. Alleen een systeem dat vrij is van corruptie maakt het mogelijk voor alle deelnemers om te concurreren onder gelijke omstandigheden, bijvoorbeeld bij (internationale) aanbestedingen. Daarnaast kost corruptie de samenleving veel geld. Schattingen van het World Economic Forum tonen aan dat de kosten van corruptie jaarlijks gelijk staan aan minstens 5% van het mondiale BBP, wat neerkomt op ruim 2,6 biljoen dollar per jaar.

Eerlijk zakendoen, zonder corruptie
Een groot, mondiaal probleem als corruptie kun je niet alleen oplossen. Internationaal, werkt ICC samen met de Verenigde Naties en de OESO en met maatschappelijke organisaties (zoals WEF PACI, Global Compact en Transparency International) die de bestrijding van corruptie eveneens hoog in het vaandel dragen. Lokaal werkt ICC Nederland samen met ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en met de Rijksoverheid. De brochure Eerlijk zakendoen, zonder corruptie, is een resultaat van die samenwerking. Met de praktische tips uit deze brochure wordt ondernemers handvatten geboden om medewerkers te behoeden betrokken te raken bij corruptie en een integere bedrijfscultuur te stimuleren

Inzet op beleid en opstellen van richtlijnen
Al sinds 1977 neemt ICC het voortouw in het bevorderen en bewerkstelligen van integriteit in het internationaal zakelijk verkeer. Deze pioniersrol van ICC geeft haar al vroege bewustzijn weer van de schadelijke effecten van corruptie. ICC was en is nauw betrokken bij internationale initiatieven op het gebied van de bestrijding van corruptie waaronder de anti-corruptieverdragen van respectievelijk de OESO en de VN. Eén van de belangrijkste doelstellingen van ICC op dit gebied is het stimuleren van zelfregulering wanneer het bedrijfsleven te maken krijgt met afpersing en omkoping en het leveren van input bij internationale initiatieven ter bestrijding van corruptie. ICC stelt niet alleen corruptie aan de kaak, maar ontwikkelt ook richtlijnen en standaarden voor bedrijven ter bevordering van integer zakendoen. U vindt deze richtlijnen in de rechterkantlijn van deze pagina.

Week van de Integriteit
ICC Nederland is initiatiefnemer van de nationale Week van de Integriteit welke plaatsvindt van 1 t/m 9 december. Doel van de Week van de Integriteit is aandacht te vragen voor het belang van integer zakendoen, en de bewustwording hiervan te vergroten. Dit initiatief wil mensen hiervan bewust maken en integer gedrag bevorderen, zowel op de werkvloer als in de bestuurskamer, bij de overheid, in het bedrijfsleven en bij maatschappelijke organisaties. Tijdens dit multi-stakeholder initiatief slaan private en publieke sectoren de handen in elkaar om te tonen dat ethisch handelen ieders verantwoordelijkheid is; bovendien betekent samenwerken meer impact. Voor meer informatie, raadpleeg de website van de Week van de Integriteit.

CR & Anti-Corruptie Commissie
Zowel nationaal als internationaal is er een actieve CR & Anti-corruptie Commissie, bestaand uit professionals op het terrein van integriteit, Responsible business conduct (RBC) en compliance, afkomstig uit het bedrijfsleven en de advocatuur. Nationale en internationale (beleids-)ontwikkelingen en ICC standpunten en standaarden staan hier centraal evenals de uitwisseling van kennis en ervaring van de commissieleden (en hun gasten). ICC Nederland is gesprekspartner van de Nederlandse overheid bij de vorming van beleid. Ook schuift ICC Nederland aan bij de zogenoemde Country monitoring van de OESO.

Voor nadere informatie over ICC’s werkzaamheden op het gebied van Corporate Responsibility & Anti-Corruptie, de CR & Anti-Corruptie commissie en lidmaatschap van deze commissie, kunt u contact met ons opnemen.

Nieuws